rouzegar
روزگار
روزگار
دسته بندی موضوعات

تعبیر خواب گربه سیاه و زرد + تعبیر خواب حمله گربه وحشی به انسان

تعبیر خواب گربه سیاه و زرد + تعبیر خواب حمله گربه وحشی به انسان

تعبیر خواب گربه , خواب دیدن و تعبیر خواب جزء جدایی ناپذیر زندگی مان هستند و از همان ابتدای زندگى همراه ما هستند. بنابراین نیاز است که در مورد خواب و تعبیر خواب بى خبر نباشیم و با استفاده از دانسته هایی که از طریق قرآن ، روایات ، سیره امامان(ع) و گفتار روانکاوان بدست می آوریم آگاهی لازم را کسب کنیم. اگر در رابطه با گربه خواب دیده اید می توانید در این مطلب تعبیر خواب گربه را مشاهده فرمایید.

 

تعبیر خواب گربه,تعبیر خواب گاز گرفتن گربه,تعبیر خواب حمله گربه به انسان,تعبیر خواب گربه زرد,تعبیر خواب ترسیدن از گربه,تعبیر خواب گربه زخمی,خواب گربه مرده

 

تعبیر خواب گربه چیست ؟

 

تعبیر خواب گربه از دیدگاه امام صادق(ع) : تعبیر خواب گربه بر 5 وجه است. دزد / غماز و طعنه زننده و عیب‌جو / بیماری / زنی مهربان و دلسوز / جنگ و دشمنی

 

تعبیر خواب گربه از دیدگاه ابن سیرین : تعبیر خواب گربه ، مردی مفسد و دزد می‌باشد.

 

تعبیر خواب گربه از دیدگاه ابراهیم کرمانی : اگر بعد از صبح در خواب خودت گربه ببینی، تعبیرش این است که شش روز بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 

تعبیر خواب گربه از دیدگاه کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ : گربه در رویای مردان احتمالا به زن یا جنس ماده اشاره دارد، جنبه شهودی طبیعت مردان، شهود و احساس خطرات ناشناخته، حسادت، خشم و انتقام جویی در رابطه، مادر شخص رویابین، استقلال، دزدی، باروری، در برخی رویاها دیدن گربه سیاه قطعا نشان دهنده ترس از شنیدن خبرهای بد و یا ترس به طور کلی است.

 


تعبیر خواب گربه از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی : چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می‌شود یا سر راهتان قرار می‌گیرد. نوشته‌اند گربه زنی است که دزدی را دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه ای دارید، زنی که دستش کج است در زندگی شما نقش می‌گیرد. اگر ببینید چندین گربه جایی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می‌زنند و تصمیم می‌گیرند و غیبت می‌کنند. اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارایی شما تعدی و تجاوز می‌شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است. اگر گربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می‌شود. اگر در خواب بینید که به گربه غذا می‌دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می‌کنید. اگر ببینید به دنبال یک گربه می‌دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می‌دارد و سر گردان می‌کند. اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می‌دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

 

 

تعبیر خواب گربه از دیدگاه آنلی بیتون : خواب گربه مفید و تمیز ، نشانه زیان مالی است. اگر تاجری در خواب گربه ببیند ، نشانه آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد . رقبای او می خواهند معیارهای معاملاتی او را در هم بریزند. دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه در خواب، نشانه آغاز دعوا و کشمش است. اگر زنی در خواب ببیند بچه گربه ای زیبا ببیند ، نشانه آن است که به دام فریب ماهرانه ای کشیده می شود اما با تشخیص درست خود را نجات می دهد. اما اگر در خواب بچه گربه ای کثیف و لاغر ببیند، علامت آن است که قربانی بی احتیاطی های خود خواهد شد.

 

 

تعبیر خواب گربه در خانه

 

تعبیر خواب گربه در خانه از دیدگاه ابن سیرین : اگر در خواب ببینی گربه‌ای وارد خانۀ تو شده است، تعبیرش این است که دزدی وارد آنجا می‌شود. اگر ببینی گربه از خانۀ تو چیزی خورده است، یعنی شخص دزدی از خانۀ تو چیزی به سرقت می‌برد.

 

 

تعبیر خواب کشتن گربه

 

تعبیر خواب کشتن گربه از دیدگاه یوسف نبی(ع) : دیدن کشتن گربه درویش گردد.

 

تعبیر خواب کشتن گربه از دیدگاه ابن سیرین : اگر در خواب ببینی گربه را کشته‌ای، تعبیرش این است که دزدها را کشته و یا مغلوب می‌سازی .

 

تعبیر خواب کشتن گربه از دیدگاه ابراهیم کرمانی : اگر ببینی گربه را کشته و پوستش را کنده‌ای، یعنی مال دزدی را می‌گیری.

 

 

تعبیر خواب بیرون آمدن گربه از بدن

 

تعبیر خواب بیرون آمدن گربه از آلت از دیدگاه ابن سیرین : اگر در خواب ببینی از آلت مردانه  گربه‌ای بیرون آمده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی دزد و راهزن می‌شوی.

 

تعبیر خواب بیرون آمدن گربه از بدن از دیدگاه جابر مغربی : اگر ببینی از فرج یعنی آلت زنانه گربه‌ای بیرون آمده است، تعبیر آن این است که صاحب فرزندی دزد می‌شوی.

 

 

 

تعبیر خواب حمله گربه به انسان

 

تعبیر خواب حمله گربه به انسان از دیدگاه آنلی بیتون : اگر خواب ببینید گربه ای را نمی‌توانید از خود دور کنید، نشانه بدبختی است. اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود، دلالت بر آن دارد که دشمنان می‌کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند. اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می‌شوید.

 

 

تعبیر خواب چنگ زدن گربه

 

تعبیر خواب چنگ زدن گربه از دیدگاه آنلی بیتون : اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند، دلالت بر آن دارد که دشمن، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده‌اید، از چنگ شما بیرون می‌آورد.

 

تعبیر خواب چنگ زدن گربه از دیدگاه لوک اویتنهاو : اگر در خواب ببینید از گربه ای چنگ می خورید تعبیر آن وجود مانع می باشد.

 

 

تعبیر خواب گربه سیاه وحشی

 

تعبیر خواب گربه سیاه از دیدگاه لوک اویتنهاو : اگر در خواب گربه سیاه ببینید نشانه بدبختی است و اگر درخواب گربه وحشی ببینید تعبیر آن یک دوست خطرناک می باشد.

 

 

تعبیر خواب گربه زرد

 

بنا به روایت های متعددی از بزرگان معبران و تحلیگران گربه زرد رنگ در رویاهای ما به نشانه ی مردی است با صفات اخلاقی زشت و ناپسند که بیشتر باعث دردسر به هم زدن آرامش دو به هم زنی دخالت قضاوت و بطور کلی به پا کردن آشوب است و باید از چنین فرد یا افرادی حتما فاصله بگیرید چرا که ممکن است آسیب های جدی و بزرگی را به روحیه شما وارد کنند.

اگر کسی ببیند گربه ی زردی را می کشد به نشانه ی این است که بر حسودان دشمنان و رقیبان پیروز می شود.

اگر ببینی در خانه ات شروع به زاییدن کرده است و بچه های آن را دیدی به نشانه ی زیاد شدن نفرت کینه و بی رحمی در خانواده است و در اکثر موارد دلالت بر قهر دعوا و کشمکش با دیگر اعضای خانواده یا فامیل دارد.

اگر ببینی روی گربه ی زرد آب می پاشی به نشانه این است که دوستانی بی وفا و فرصت طلب در کنار خود داری که ایشان هدفی به تجز تخریب شما ندارند و بر موفقیت ها و پیشرفت ها شما همیشه حسادت کرده اند.

اگر زن بارداری خواب ببیند گربه ی زرد رنگ در خانه اش نگاهداری میکند به معنی بی وفایی خیانت شوهرش است و دیر یا زود به واسطه ی اخلاق و رفتاری که از همسرش می بیند دلش می شکند و برای مدت طولانی در افسردگی و رنج به سر خواهد برد.

اگر ببیند گربه را بیرون میکند و یا اجازه ورود به خانه را نمی دهد به معنای صلح دوام زندگی و بهتر شدن روابط صمیمی و عاشقانه زن و شوهر می باشد.

 

 

تعبیر خواب خوردن گوشت گربه

 

تعبیر خواب خوردن گوشت گربه از دیدگاه ابراهیم کرمانی : اگر در خواب ببینی گوشت گربه می‌خوری، تعبیرش این است که از طریق مسافرت دوری، مال و اموال به دست می‌آوری.

 

 

تعبیر خواب پوست گربه

 

تعبیر خواب پوست گربه از دیدگاه ابراهیم کرمانی : اگر ببینی لباسی از پوست گربه پوشیده‌ای، یعنی با زنی زیبا ولی دزد و ناامانتدار ازدواج می‌کنی .

 

تعبیر خواب پوست گربه از دیدگاه لوک اویتنهاو : پوست گربه پیدا کردن یک شیء گم شده

 

 

تعبیر خواب صدای جیغ گربه

 

تعبیر خواب صدای جیغ گربه از دیدگاه ابراهیم کرمانی : اگر در خواب ببینی گربه ای بانگ و فریاد می‌ کند، تعبیرش این است که احتمال دارد مورد سرقت دزد قرار بگیری.

 

 

تعبیر خواب گربه لاغر

 

تعبیر خواب گربه لاغر از دیدگاه آنلی بیتون : اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید، دلالت بر آن دارد که خبرهایی بد خواهید شنید، و دوستی در آستانه مرگ قرار می‌گیرد، اما اگر خواب ببینید گربه لاغر و کثیف را از خود می رانید، نشانه آن است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می‌شود.

 

 

تعبیر خواب بغل کردن گربه

 

تعبیر خواب بغل کردن گربه از دیدگاه آنلی بیتون : اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است، نشانه آن است که دیگران به او خیانت می‌کنند.

 

تعبیر خواب بغل کردن گربه از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی : اگر در خواب بینید گربه ای را در بغل گرفته‌اید و به سینه خود می‌فشارید زنی و فریبکار شما را می‌فریبد و گولتان میزند.

 

تعبیر خواب بچه گربه

 

تعبیر خواب بچه گربه از دیدگاه آنلی بیتون : دیدن بچه گربه ها در خواب ، دلالت بر تحمل مشکلات کوچک و انزجار آور و زیان مالی دارد .اگر خواب ببینید بچه گربه ها را می کشید ، علامت آن است که بر نگرانیها و ناراحتی های زندگی غلبه خواهید کرد . اگر خواب ببینید مار ، بچه گربه ای را می کشد ، نشانه آن است که دشمنان سعی می کنند به شما آسیب بزنند. اما به خودشان آسیب میرسانند.

 

 

تعبیر خواب ادرار گربه

 

اکثرا معبران بر این نظر اعتقاد دارند که ادرار (شاشیدن) گربه در رویاهای ما بیانگر جدایی طلاق دعوا فحاشی تهمت و بی وفایی است.
تعبیر خواب ادرار گربه از دیدگاه ابراهیم کرمانی : اگر زن بارداری خواب ببیند که گربه و فرقی ندارد با چه رنگ و چه اندازه ای روی شکمش ادرار میکند به این نشانه است که نوزادی مرده به دنیا خواهد آورد که باعث غم و رنج برای صاحب رویاست. اگر دختری مجرد که صاحب معشوق است خواب ببیند گربه ای روی بدنش ادرار میکند به این علامت است که دیر یا زود رابطه ی عاطفی اش خراب و سرد می شود و که سرانجام آن جدایی است. چنانچه زن و مرد متاهلی خواب ببیند گربه روی دست، پا، بدن و…آن ها ادرار می کند به این دلیل است که بخاطر موضوعی هر چند ساده به جان هم می افتند از الفاظ رکیک استفاده میکنند و باعث برپا شدن شری بزرگ در خانواده می شوند.

 

 

تعبیر خواب زایمان گربه

 

تعبیر خواب زایمان گربه از دیدگاه جابر مغربی : اگر خودت در خواب شاهد باشی که گربه ای با رنگ سیاه در حال زاییدن یا زایمان است و این صحنه را دیدی دلیل بر اینکه اگر مجرد باشی تشکیل خانواده می دهی،عاشق می شوی و در کار خیر پیش قدم خواهی شد. اگر دیدی دیگران چنین خبری را برای تو می آورند نزدیک ترین دوست تو متاهل می شود و با دوران مجردی خداحافظی میکند. اگر دیدی گربه ای مرده و بی جان زایمان میکند نشانه دهنده ی روزهای سخت و درد آوری است که با ایام شاد و مفرح تبدیل می شود. اگر دیدی بچه های گربه سالم نیستند و یا مرده به دنیا می آیند نشانه آن باش که خطری ممکن است طفل یا کودکی را در میان بستگانت تهدید کند و شاید یک هشدار برای مراقبت بیشتر از فرزندان باشد.

 

 

تعبیر خواب له کردن گربه

 

تعبیر خواب له کردن گربه از دیدگاه خالد اصفهانی : تعبیر خواب پا نهادن روی گربه های کوچک خانگی یعنی دور شدن از فتنه و یا بلاهایی که برخی از حسودان و یا دشمنان برای ما تدارک دیده اند و می توان معنی اصلی آن را ایمن شدن از خطرات ناگهانی دانست. اگر خواب دیدی روی گربه بارداری پا گذاشتی به این معناست که تعداد زیادی از بددلان و یا افرادی که چشم دیدن موفقیت های شما را ندارند در مقابل شما شکست می خورند و روزی همین افراد به شما نزدیک تر شده و مورد احترام از سوی آن ها قرار خواهی گرفت.


تعبیر خواب له کردن گربه از دیدگاه ابراهیم کرمانی : اگر ببینی گربه ای سفید رنگ را زیر پا میگذاری تعبیر آن بخت و اقبال روشن است ، وصلتی که در راه است ، شادی که در پیش خواهید داشت، جشنی که در آن بسیار راضی و خوشحال می شوید و دیدن این رویا مخصوصا برای زنان باردار به این علامت است که فرزند زیبایی به دنیا خواهد آمد که سبب خیر و برکت می شوید و همراه با به دنیا آمدنش خیر و روزی زیاد وارد خانه می شوید. اگر دیدی گربه ی قهوه ای را رنگ را زیر پا گذاشتی به این تعبیر است که از برخی از بدشانسی و یا نحسی های زندگی خلاصی پیدا میکنی و چنان چه در کارهایت تاخیر و نا امیدی در جریان است بزودی برطرف خواهد شد.

 

 

تعبیر خواب گربه مرده


تعبیر خواب گربه مرده از دیدگاه امام صادق(ع) : چنانچه شخصی خواب دیده باشد گربه ای که به هر دلیل مرده است درون خانه شان است به چند علامت مختلف است اولی ، مردی که از صفات اخلاقی خوبی برخوردار نیست و ممکن است زیانی سنگین به شما وارد سازد و یا برایتان غم و اندوه به بار بیاورد ، دومی ، بیماری های مختلفی است که ممکن است دامان یکی از اعضای خانواده را بگیرد که به سبب آن تمامی اهل منزل پریشان و اندوهگین می شوند ، سومی ، دشمنی کردن و یا کینه توزی بین اقوام و خویشان است.

 

تعبیر خواب گربه مرده از دیدگاه شیخ طوسی : قهرهای طولانی مدت و جر و بحث کردن بین زن و شوهر و یا دختر و پسری که به یکدیگر علاقمند هستند از دیگر معانی این رویاست .

 

دقت داشته باشید رنگ ها و حتی اندازه ها نیز میتواند بطور کلی مفهوم رویای شما را تغییر دهد بطور مثال گربه ی مرده ی سیاه نشان دهنده ی رو به رو شدن با دختران و یا زنان مکار است ، و گربه های قهوه ای و سفید رنگ مرده خبر از مردان و یا پسرانی فاسد و بی اعتبار میدهد که بیشتر قصد دارند در زندگی شما اخلال ایجاد کند و باید بدانید که آن ها با شما صادق نبوده و نیستند حتی اگر رفتار آن ها کاملا معمولی و خوب باشد ! اگر صورتی رنگ باشد بیان میدارد که کسی از احساس شما سوء استفاده میکند ، اگر قرمز باشد به علامت جنگ خصومت و دشمنی کردن است و چنان چه آبی باشد نشان میدهد آرامش امنیت و سلامت شما در خطر است.

 

 

تعبیر خواب حرف زدن با گربه

 

تعبیر خواب گربه از دیدگاه شیخ طوسی : حرف زدن با حیوان گربه از نوع وحشی یا خانگی در خواب به خانم بر می گردد و سودی که از جانب او عاید ما می شود. در واقع تکلم با گربه ها در خواب مخصوصا برای آقایان مجرد معرف کدبانوی خانه است و روابطی که از نظر اخلاقی و عاطفی با او داریم. اگر خواب دیدی با حیوانی صحبت کردی و سپس آن را کشتی و از بین بردی زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد.

 

تعبیر خواب گربه

این مطلب مفید بود ؟
تعبیر خواب گربه سیاه و زرد + تعبیر خواب حمله گربه وحشی به انسان
5 (100%) 2 votes

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

×