header
دکتر کرمانی
روزگار

خواهران فیلیپینی در ایکس فاکتور ۲۰۱۵

خواهران فیلیپینی در ایکس فاکتور ۲۰۱۵

x-factoR

 

چهار خواهر فیلیپینی به عنوان آماتور فوق العاده خجالتی که تکنیک های خود را در خانه تمرین می کردند در ایکس فاکتور ۲۰۱۵ معرفی شدند.

مردم با این که آن ها آماتور بادند باز هم با دیدن آن ها شکه شدند که در ان شب توانستند این دختران نوازندگی خوبی در مراسم انجام دهند و استعداد های جدیدی را به دنیا معرف کنند.

علاوه بر این دختران موفقیت خود را در آسیا مدیون تولید کننده ITV می دانستند و آمدن گروه به برتانیا برای نمایش دادن خود را از ان تولید کننده داشتنت.

این دختران قبل از ورود به مسابقه در مقابل شریل ، ریتا اورا ، نیک گریمشاو و سیمون تست داده بودند و آن ها را نیز مجذوب هنر خویش کرده بودند.

این دختران در آینده نام بیشتری در مجلات و صفحات هنری خواند داشت و آینده خوبی برا ان ها پیش بینی کرده اند

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

برای ورود به کانال سبک زندگی روزگار کلیک کنید