rouzegar
class="adsssss"> تبلیغات
روزگار
دسته بندی موضوعات

خواهران فیلیپینی در ایکس فاکتور 2015

خواهران فیلیپینی در ایکس فاکتور 2015

x-factoR

 

چهار خواهر فیلیپینی به عنوان آماتور فوق العاده خجالتی که تکنیک های خود را در خانه تمرین می کردند در ایکس فاکتور 2015 معرفی شدند.

مردم با این که آن ها آماتور بادند باز هم با دیدن آن ها شکه شدند که در ان شب توانستند این دختران نوازندگی خوبی در مراسم انجام دهند و استعداد های جدیدی را به دنیا معرف کنند.

علاوه بر این دختران موفقیت خود را در آسیا مدیون تولید کننده ITV می دانستند و آمدن گروه به برتانیا برای نمایش دادن خود را از ان تولید کننده داشتنت.

این دختران قبل از ورود به مسابقه در مقابل شریل ، ریتا اورا ، نیک گریمشاو و سیمون تست داده بودند و آن ها را نیز مجذوب هنر خویش کرده بودند.

این دختران در آینده نام بیشتری در مجلات و صفحات هنری خواند داشت و آینده خوبی برا ان ها پیش بینی کرده اند

 

این مطلب مفید بود ؟
خواهران فیلیپینی در ایکس فاکتور 2015
این مطلب مفید بود ؟

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×