بایگانی برچسب ها: دوران بلوغ

دوران بلوغ پسران

دوران بلوغ پسران

مشاوره خانواده | دوران بلوغ پسران بلوغ یک دوره مشخص است که از طریق بعضی تغییرات در تکامل و رشد پسران نوجوان شناخته می‌شود. این تغییرات در زمان دیگری در طول حیات فرد اتفاق نمی‌افتند و ویژگی‌های خاصی دارند که با شناخت آنها و انتقالشان به پسران نوجوان می‌توان به آنها کمک کرد تا این دوران را به آرامی سپری کنند. در این زمینه با دکتر صفوی، روانپزشک گفت‌وگویی انجام شده که حاصل آن را در پی می‌خوانید. دکتر صفوی، روانپزشک معتقد است از سن ۱۰ تا...

ادامه مطلب