بایگانی برچسب ها: عکس نوشته غمگین

عکس نوشته های عاشقانه با فضای غمگین و تیکه دار

عکس نوشته های عاشقانه با فضای غمگین و تیکه دار

عکس نوشته های عاشقانه با فضای غمگین و تیکه دار پسر جون!! افتخار میکنی هرزه ای؟ افتخار میکنی هر روز با احساس یه دختر بازی میکن ی و میری پزشو به دوستات میدی که با اینم اره!! که همه اویزونتن؟ افتخار میکنی از ۱۰تا کلمت ۱۰۰۰تاش فحشه و احترام گذاشتن به هیچ کس رو بلد نیستی؟ … … افتخار میکنی که هر شب مستی و نوعی از پارتی نبوده که حضور نداشته باشی؟ افتخار میکنی که بگی اهل تعهد نیستی و دختر واسه بازی دادنه؟ هه این کارا...

ادامه مطلب