مرور برچسب

انواع بازیهای محلی استان خراسان

بازی محلی استان خراسان

بازی محلی بازی های محلی،بازیهای سنتی،بازیهای محلی،بازی های بومی،بازی های محلی ایران،بازی های بومی محلی بازى‌هاى خراسان عبارتند از:آب پشتک‌بازي، آفتاب مهتاب، آقا آقا ازچنه، ارنگ‌ارنگ، از گلاچى گل،…
ادامه مطلب ...