مرور برچسب

برزیل

پاسخ مهراب قاسم‌خانی درباره سفر به برزیل

پاسخ مهراب قاسم‌خاني درباره سفر به برزيل این ماجرای برزیل رفتن ما هم تبدیل به ماجرای با نمک و پیچیده‌ای شده ... تا دیروز فقط متهم بودیم که با پول بیت‌المال به این سفر رفتیم ولی ماجرا هر روز داره ابعاد…
ادامه مطلب ...