مرور برچسب

بوی دود سیگار

تاثیرات دود دست دوم سیگار

تاثیرات دود دست دوم سیگار دود دست دوم دود سیگار یا تنباکو است که به صورت غیر ارادی باعث استنشاق دود مضر و شیمیایی توسط افراد غیر سیگاری می شود که این دود ها مواد شیمیایی مانند نیکوتین و مونوکسید کربن دادا می باشد.…
ادامه مطلب ...