مرور برچسب

تجاوز برادر به خواهر

تجاوز برادر به خواهر دلیل قتل توسط همسر زن بود

تجاوز برادر به خواهر دلیل قتل توسط همسر زن بود داستان خیانت و تجاوز برادر به خواهر دلیل قتل توسط همسر زنبه حميد (قاتل ٢٥ ساله) اين حرف را بعد از تقاضای قصاص پدر صادق در شعبه دوم دادگاه كيفری استان تهران به زبان آورد…
ادامه مطلب ...