مرور برچسب

حمل و نقل هوایی

حمل و نقل هوایی و مزایای آن

حمل و نقل هوایی و مزایای آن در تعاریف بین المللی (معاهده ورشو) حمل و نقل هوایی به حمل و نقل افراد، کالا و یا هر چیزی را از مکانی به مکان دیگر از طریق هوایی منتقل می کنند، در صورتی که دو طرف هم از مبدا و هم از مقصد آگاهند و با رضایت کامل…
ادامه مطلب ...