مرور برچسب

دعوای بهناز جعفری،

استعفای هادی اعتمادی بعد از رفتار عجیب بهناز جعفری با خبرنگاران

استعفای هادی اعتمادی بعد از رفتار عجیب بهناز جعفری با خبرنگاران بهناز جعفری درگیری لفظی بهناز جعفری استعفای هادی اعتمادی در حمایت از خبرنگاران رفتار عجیب بهناز جعفری در نشست خبری سریال…
ادامه مطلب ...