مرور برچسب

دود سیگار و روزه

تاثیرات دود دست دوم سیگار

تاثیرات دود دست دوم سیگار دود دست دوم دود سیگار یا تنباکو است که به صورت غیر ارادی باعث استنشاق دود مضر و شیمیایی توسط افراد غیر سیگاری می شود که این دود ها مواد شیمیایی مانند نیکوتین و مونوکسید کربن دادا می باشد.…
ادامه مطلب ...