مرور برچسب

دیستروفی میوتونیک

دیستروفی میوتونیک عضلانی + درمان دیستروفی میوتونیک مادرزادی

دیستروفی میوتونیک عضلانی + درمان دیستروفی میوتونیک مادرزادی دیستروفی میوتونیک نوع 1 علائم دیستروفی میوتونیک انواع دیستروفی میوتونیک دیستروفی میوتونیک (MD) رایج ترین شکل دیستروفی عضلانی در بین بالغین است که بروز کلی…
ادامه مطلب ...