مرور برچسب

رئیس جمهور کرواسی

جنجال عکس های رئیس جمهور کرواسی در کنار ساحل

جنجال عکس های رئیس جمهور کرواسی در کنار ساحل رئیس جمهور کرواسی خانم کالیندا کیتاروویچ است که به تازگی شایعات زیادی در رابطه با عکس های وی با لباس زیر در لب ساحل در فضای مجازی پخش شده است.همچنین رئیس جمهور جوان و پرحاشیه کرواسی…
ادامه مطلب ...