مرور برچسب

ربنای شجریان

جزییات پخش ربنای شجریان در ماه رمضان امسال

جزییات پخش ربنای شجریان در ماه رمضان امسال ربنای محمدرضا شجریان | استاد شجریان و ربنای ماه مبارک رمضان آیا امسال ربنای شجریان در رسانه ملی پخش میشود؟ به گفته های شنیده شده حاکی از این است که وزیر…
ادامه مطلب ...