مرور برچسب

روز آبان یا آبانگان

۱۰ آبان روز آبان یا آبانگان مبارک و آداب و رسوم روز آبان یا آبانگان

10 آبان روز آبان یا آبانگان مبارک و آداب و رسوم روز آبان یا آبانگان روز آبان یا آبانگان از جشن های زیبایی که در ایران به فراموشی سپرده شده است، جشن آبانگان نام دارد. هدف از این جشن مدح و ستایش ایزدبانو آناهید که خدای آب های…
ادامه مطلب ...