مرور برچسب

روز نوجوان

۸ آبان روز نوجوان پیام تبریک و شعر در مورد روز نوجوان مبارک

8 آبان روز نوجوان پیام تبریک و شعر در مورد روز نوجوان مبارک روز نوجوان از روز های بسیار مهم در تقویم کشورمان، روز نوجوان است. این روز به یاد شهید حسین فهمیده نامگذاری شده است. نوجوانی که با رشادت تمام به زیر تانک دشمن رفت تا…
ادامه مطلب ...