مرور برچسب

سرطان پستان

آزاده نامداری سفیر سرطان پستان شد

آزاده نامداری سفیر سرطان پستان شد این خبر که آزاده نامداری به کمپین مبارزه با سرطان پستان پیوسته و به عنوان سفیر این جمعیت انتخاب شده، در همین روزهای اخیر منتشر شد گفتگو با آزاده نامداری درباره…
ادامه مطلب ...