مرور برچسب

لیست کانال های تلگرام

تلگرام با پیشنهاد ایجاد سرور در ایران مخالفت کرد

تلگرام با پیشنهاد ایجاد سرور در ایران مخالفت کرد بنابر اطلاعات رسیده از برخی منابع رسمی نزدیک به دولت، وزارت ارتباطات از تلگرام خواسته بود سروری در ایران ایجاد کند که این موضوع از سوی مدیران تلگرام رد و به خواست دولت برای دسترسی…
ادامه مطلب ...