مرور برچسب

مستر بین

مستر بین علیه شبکه‌های اجتماعی/ نمونه دیجیتالی مردم قرون وسطی!

روان اتکینسون بازیگر «مستر بین» فرهنگ اظهارنظر در فضای مجازی را با رفتار مردم قرون وسطا که در خیابان‌ها راه می‌رفتند و دنبال یک نفر می‌گشتند تا بسوزانندش مقایسه کرد! بازیگر بریتانیایی «مستر بین» در مصاحبه‌ای جدید گفت: مشکلی که با ارتباط…
ادامه مطلب ...