مرور برچسب

مصاحبه الهام حمیدی

ماجرای شکست تجاری بزرگ در زندگی الهام حمیدی

ماجرای شكست تجاری بزرگ در زندگی الهام حمیدی الهام حمیدی چهره محبوبی است؛ آنقدر كه طیف گسترده‌ای از مردم او و كارهایش را در این سال‌ها دوست داشته‌اند و هرگز نمی‌شود توانایی‌ها و استعدادش را منكر شد.…
ادامه مطلب ...