مرور برچسب

موفقیت

اضطراب هایی که باعث موفقیت ما می شود

اضطراب هایی که باعث موفقیت ما می شود اضطراب مانند نمک غذاست، یعنی مقداری از آن برای بهتر شدن غذا لازم است، اما زیاد شدن آن می‌تواند غذا را خراب و طعم آن را شور کند اضطراب هایی که باعث موفقیت ما میشود…
ادامه مطلب ...