مرور برچسب

نارضایتی جنسی

روش های مفید برای ترک خودارضایی در پسران و دختران

روش های مفید برای ترک خودارضایی در پسران و دختران ریشه اصلی استمناء یا خود ارضایی، ریشه ذهنی است و به اعصاب و روان فرد بیمار مربوط می باشد.خود ارضایی در میان دختران و پسران و متأسفانه حتی در میان زنان و مردان آمار تلخی دارد…
ادامه مطلب ...