مرور برچسب

هنرمندان با شلوارک در برزیل

پاسخ مهراب قاسم‌خانی درباره سفر به برزیل

پاسخ مهراب قاسم‌خاني درباره سفر به برزيل این ماجرای برزیل رفتن ما هم تبدیل به ماجرای با نمک و پیچیده‌ای شده ... تا دیروز فقط متهم بودیم که با پول بیت‌المال به این سفر رفتیم ولی ماجرا هر روز داره ابعاد…
ادامه مطلب ...