مرور برچسب

چنگیزخان مغول و شاهین پرنده

چند داستان کوتاه جالب و خواندنی

نامه‌ی آبراهام لینکلن به آموزگار پسرش به پسرم درس بدهید. او باید بداند که همه مردم عادل و همه آن‌ها صادق نیستند، اما به پسرم بیاموزید که به ازای هر شیاد، انسان صدیقی هم وجود دارد. به او بگویید، به ازای هر سیاست مدار خودخواه، رهبر جوان مردی…
ادامه مطلب ...