مرور رده

تماشای آنلاین

قسمت ۱۴ سریال تلویزیونی تکیه بر باد

سریال تلویزیونی تکیه بر باد قسمت 14 سریال تکیه بر باد مجموعه ای تلویزیونی به کارگردانی محمود معظمی است که در سال ۱۳۹۱ از شبکه تهران به روی آنتن رفت. خلاصه داستان سریال تکیه بر باد تکیه بر باد دربارهٔ دختری به نام عاطفه (افسانه پاکرو) که…
ادامه مطلب ...

قسمت ۱۳ سریال تلویزیونی تکیه بر باد

سریال تلویزیونی تکیه بر باد قسمت 13 سریال تکیه بر باد مجموعه ای تلویزیونی به کارگردانی محمود معظمی است که در سال ۱۳۹۱ از شبکه تهران به روی آنتن رفت. خلاصه داستان سریال تکیه بر باد تکیه بر باد دربارهٔ دختری به نام عاطفه (افسانه پاکرو) که…
ادامه مطلب ...

قسمت ۱۲ سریال تلویزیونی تکیه بر باد

سریال تلویزیونی تکیه بر باد قسمت 12 سریال تکیه بر باد مجموعه ای تلویزیونی به کارگردانی محمود معظمی است که در سال ۱۳۹۱ از شبکه تهران به روی آنتن رفت. خلاصه داستان سریال تکیه بر باد تکیه بر باد دربارهٔ دختری به نام عاطفه (افسانه پاکرو) که…
ادامه مطلب ...

قسمت ۱۱ سریال تلویزیونی تکیه بر باد

سریال تلویزیونی تکیه بر باد قسمت 11 سریال تکیه بر باد مجموعه ای تلویزیونی به کارگردانی محمود معظمی است که در سال ۱۳۹۱ از شبکه تهران به روی آنتن رفت. خلاصه داستان سریال تکیه بر باد تکیه بر باد دربارهٔ دختری به نام عاطفه (افسانه پاکرو) که…
ادامه مطلب ...

قسمت ۱۰ سریال تلویزیونی تکیه بر باد

سریال تلویزیونی تکیه بر باد قسمت 10 سریال تکیه بر باد مجموعه ای تلویزیونی به کارگردانی محمود معظمی است که در سال ۱۳۹۱ از شبکه تهران به روی آنتن رفت. خلاصه داستان سریال تکیه بر باد تکیه بر باد دربارهٔ دختری به نام عاطفه (افسانه پاکرو) که…
ادامه مطلب ...

قسمت ۹ سریال تلویزیونی تکیه بر باد

سریال تلویزیونی تکیه بر باد قسمت 9 سریال تکیه بر باد مجموعه ای تلویزیونی به کارگردانی محمود معظمی است که در سال ۱۳۹۱ از شبکه تهران به روی آنتن رفت. خلاصه داستان سریال تکیه بر باد تکیه بر باد دربارهٔ دختری به نام عاطفه (افسانه پاکرو) که…
ادامه مطلب ...

قسمت ۸ سریال تلویزیونی تکیه بر باد

سریال تلویزیونی تکیه بر باد قسمت 8 سریال تکیه بر باد مجموعه ای تلویزیونی به کارگردانی محمود معظمی است که در سال ۱۳۹۱ از شبکه تهران به روی آنتن رفت. خلاصه داستان سریال تکیه بر باد تکیه بر باد دربارهٔ دختری به نام عاطفه (افسانه پاکرو) که…
ادامه مطلب ...

قسمت ۷ سریال تلویزیونی تکیه بر باد

سریال تلویزیونی تکیه بر باد قسمت 7 سریال تکیه بر باد مجموعه ای تلویزیونی به کارگردانی محمود معظمی است که در سال ۱۳۹۱ از شبکه تهران به روی آنتن رفت. خلاصه داستان سریال تکیه بر باد تکیه بر باد دربارهٔ دختری به نام عاطفه (افسانه پاکرو) که…
ادامه مطلب ...

قسمت ۶ سریال تلویزیونی تکیه بر باد

سریال تلویزیونی تکیه بر باد قسمت 6 سریال تکیه بر باد مجموعه ای تلویزیونی به کارگردانی محمود معظمی است که در سال ۱۳۹۱ از شبکه تهران به روی آنتن رفت. خلاصه داستان سریال تکیه بر باد تکیه بر باد دربارهٔ دختری به نام عاطفه (افسانه پاکرو) که…
ادامه مطلب ...

قسمت ۵ سریال تلویزیونی تکیه بر باد

سریال تلویزیونی تکیه بر باد قسمت 5 سریال تکیه بر باد مجموعه ای تلویزیونی به کارگردانی محمود معظمی است که در سال ۱۳۹۱ از شبکه تهران به روی آنتن رفت. خلاصه داستان سریال تکیه بر باد تکیه بر باد دربارهٔ دختری به نام عاطفه (افسانه پاکرو) که…
ادامه مطلب ...

قسمت ۴ سریال تلویزیونی تکیه بر باد

سریال تلویزیونی تکیه بر باد قسمت 4 سریال تکیه بر باد مجموعه ای تلویزیونی به کارگردانی محمود معظمی است که در سال ۱۳۹۱ از شبکه تهران به روی آنتن رفت. خلاصه داستان سریال تکیه بر باد تکیه بر باد دربارهٔ دختری به نام عاطفه (افسانه پاکرو) که…
ادامه مطلب ...

قسمت ۳ سریال تلویزیونی تکیه بر باد

سریال تلویزیونی تکیه بر باد قسمت 3 سریال تکیه بر باد مجموعه ای تلویزیونی به کارگردانی محمود معظمی است که در سال ۱۳۹۱ از شبکه تهران به روی آنتن رفت. خلاصه داستان سریال تکیه بر باد تکیه بر باد دربارهٔ دختری به نام عاطفه (افسانه پاکرو) که…
ادامه مطلب ...

قسمت ۲ سریال تلویزیونی تکیه بر باد

سریال تلویزیونی تکیه بر باد قسمت 2 سریال تکیه بر باد مجموعه ای تلویزیونی به کارگردانی محمود معظمی است که در سال ۱۳۹۱ از شبکه تهران به روی آنتن رفت. خلاصه داستان سریال تکیه بر باد تکیه بر باد دربارهٔ دختری به نام عاطفه (افسانه پاکرو) که…
ادامه مطلب ...

قسمت ۱ سریال تلویزیونی تکیه بر باد

سریال تلویزیونی تکیه بر باد قسمت 1 سریال تکیه بر باد مجموعه ای تلویزیونی به کارگردانی محمود معظمی است که در سال ۱۳۹۱ از شبکه تهران به روی آنتن رفت. خلاصه داستان سریال تکیه بر باد تکیه بر باد دربارهٔ دختری به نام عاطفه (افسانه پاکرو) که…
ادامه مطلب ...

دانلود و تماشای آنلاین پشت صحنه سریال لیسانسه ها ۲

سریال لیسانسه ها فصل 2 پشت صحنه سریال لیسانسه ها یک مجموعه تلویزیونی است که از شبکه سه پخش شده است. سروش صحت کارگردان و نویسندهٔ این سریال است. ایمان صفایی به همراه او نویسندگی این سریال را بر عهده دارد. فصل اول سریال لیسانسه ها در…
ادامه مطلب ...