جدید ترین عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه

28 5,155

جدید ترین عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه

عکس های عاشقانه دختر و پسر عکس های عاشقانه برای پروفایل عکس های رمانتیک و عاشقانه عکس های متن دار عاشقانه عکس های عاشقانه رمانتیک عکس های عاشقانه روز مجموعه جدید از عکس های عاشقانه و متن های عاشقانه فوق العاده احساسی را مشاهده می کنید

 

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

عاشقانه عکس های عاشقانه رمانتیک

 

چگونه از تو بگذرم….
وقتی همین دوست داشتنت مرا زنده نگه داشته است…
دوســــــــــتت دارم

 

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ
ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ
ﺩﻝ ﮐﻪ ﺷﯿﺪﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ

 

ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻐﻤﻪ ﯼ ﻋﺸﻘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ
ﺷﻨﻮﻡ
ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ ، ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ
ﺑﯽ ﮐﻢ ﻭ ﮐﺎﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ

 

ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻢ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﻏﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ

 

تورا چه به فرهاد؟
یک فرهاد بود و یک بیستون عاشقی!
تو همین یک وجب دیوار را بردار…
من باورت می کنم

 

از عشق های این روزا…
داستانی به بلندای شنگول و منگول هم نمیتوان نوشت…
چه برسد به شیرین و فرهاد!!!

 

اگرپایان داستان،رسیدن به تونباشد،
بگذارقصه گو هرطورکه میخواهدقصه راتمام کند…..

 

ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺭﻭﻯ ﺩﺍﻡ ﺧﻴﺮﻩ
ﺑﻮﺩ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻤﻴﺮﺩ؟
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ؟
ﻳﺎ ﺳﻴﺮ ﻭ ﺍﺳﻴﺮ

 

 

ﺗﺎﺭﻳﻜﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ؛
ﺗﺎﺭﻳﻜﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ!

 

ﺍﺯ ﺭﻫﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﺘﺮﺱ
ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ
ﺗﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﮕﻴﺮﺩ
ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ
ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ!

 

ﮐﺎﺵ ﺩﻧﯿﺎ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﺎﺯﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺧﺖ ﻣﮕﺮ ﭼﻪ
ﻟﺬﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯾﺶ؟…!

 

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺭﺍ ﻃﯽ
ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻫﻢ ﺗﻮ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭ
ﻧﺘﺮﺱ
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺍﺵ ﺑﺎ ﻣﻦ !

 

عکس های عاشقانه روز

 

ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻠﯽ ﻧﺸﺴﺖ
ﺍﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺩﻟﯽ ﻧﺸﺴﺖ

 

ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺭﻓﯿﻘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺎ ﺣﺴﺮﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ

 

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

 

شاعرم شعر به عشق روی معشوقه سرایم
تا که شاید شبی از شوق بیاید به سرایم

به امیدی که رسد مژده ی وصلش من شیدا
صبح تا شام وسحر منتظر باد صبایم

 

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

 

صبح که بیدار میشوم
فراموش میکنم
دوری….
نیستی…
ندارمت…
دوباره از نو دوستت دارم….

دوستت دارم

 

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

 

من همانم ،
که شروعش کردی ،
نکند دل بکنی دل ندهی ،
بی سر و سامان بشوم .. ..

 

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

 

بار اولی که ،
لبخندت را دیدم ،
فهمیدم بقیه ی آدم ها ،
فقط ادایش را در می آورند .. ..

 

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

عکس های عاشقانه

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

 

گیسوان تو شبیه است به شب ام نه
شب که اینقدر نباید به درازا بکشد…

 

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

 

 اسکار آرامبخش ترین جمله تو اوج ناراحتی هم تعلق میگیره به "بیا اینجا بشین بغلم ببینم چت شده"…

 

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

بعضی وقتا همچین میزان دوست داشتن خونت میزنه بالا:)
که دلت میخواد
درجا قلبت رو از قفسه ی سینه ات در بیاری
و بندازیش تو بغل طرف و فرار کنی
تا بمیری.

 

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

جدید ترین عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دارجدید ترین عکس های عاشقانه و متن های عاشقانه 2017

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دارجدید ترین عکس های عاشقانه و متن های عاشقانه 2017

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

عکس های جدید عاشقانه پروفایل

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

 عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه احساسی

 

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

عکس های عاشقانه رمانتیک

 

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

 عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه احساسی

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

 عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه احساسی

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

 عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه احساسی

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

عکس های عاشقانه دختر و پسر

 

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

 عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه احساسی

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

 عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه احساسی

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

 عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه احساسی

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

 عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه احساسی

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

 عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه احساسی

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

 عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه احساسی

عکس های عاشقانه دختر و پسر,عکس های عاشقانه برای پروفایل,عکس های رمانتیک و عاشقانه,عکس های متن دار

 

عکس های عاشقانه

4.3/5 - (6 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/QpxG
ممکن است شما دوست داشته باشید
28 نظرات
 1. انا می گوید

  زیبا بوددددددددددددددددد

 2. مجب می گوید

  عالی بود

 3. عسل می گوید

  قشنگ بود عکس ها خيلي زيبا بود .

  1. admin می گوید

   خواهش می کنم عسل جان

 4. mojtaba alone می گوید

  خوب بود دل خونمو بهتر کرد مرسی

 5. مینا از خراسان جنوبی می گوید

  زیادخوب نبود.ولی خواهشا بهتر از اینارو بزارین ممنون میشم

  1. admin می گوید

   مینا خانوم سری جدید تصاویر عاشقانه امشب در سایت قرار داده می شود

 6. متین می گوید

  “آروم آروم دارم از یادت میرم”
  و
  “زود رفتی گلم، رفتی داغت موند رو دلم”
  قطعه هایی از آهنگای علی عبدالمالکی هستن.
  لطفا نام ایشون رو مثل مرحوم مرتضی پاشایی و شادمهر ذکر کنین.
  تشکر

  1. زینب می گوید

   متین‌جان‌‌داداش‌نوشتت‌عالی‌بود

 7. احسان M می گوید

  عالی مثله همیشه … خسته نباشید

  1. هیلدا می گوید

   احسان فامیلیت چیه

 8. سارا می گوید

  زیبا اما فاتزی زیاد نبود دکل قشنگ بود

 9. عاطفه می گوید

  عالیییییییییییییییییییی بود داغ دلمو تازه کرد

 10. جمشید می گوید

  بسیار زیبا بود ممنون

 11. جمشید می گوید

  خیلی دیدنی بودن واقعا.

 12. عاطفه می گوید

  عالييييييييي!٢٠

  1. خیلی عالی بودتشکرررر ررررررررر می گوید

   خیلی خوب بوددددد☆☆☆☆☆

 13. eli می گوید

  واقعاجذاب ودیدنی بود….مرسی

  1. سما می گوید

   قابلی نداشت

 14. yasamin می گوید

  عالی بود

 15. دلآرام می گوید

  اگه میخواین داغ دلو تازه کنین دلنوشته بفرستین —–ولی خوب بود

 16. دلآرام می گوید

  عالی بود

 17. پرناز می گوید

  عایییی بود واقعا متشکرم مرسی . لطفا دوباره عکس بزارید

 18. کرستال می گوید

  تشکر فراوان از متن هاى عاشقانه هاىتان منتظر متن هاى مقبول تان هستم تشکر،،،

 19. سیاووش می گوید

  متن و پیام شمابهتر از هیچ بود

 20. مهلا می گوید

  عکس ها خیلی عالیه فقط اگر امکان داره تعداد عکس هارو نسبت به نوشته ها بیشتر کنید . ممنون میشم???????

  1. admin می گوید

   حتما . مطالب جدید رو هم ببنید

   1. شیما می گوید

    بد نبودن ولی بهتر از اینم میشه بذارین پس تلاش خودتونو بکنین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.