ساخت کیف چرمی + آموزش ساخت کیف چرمی دست دوز 2018

0 1,072

ساخت کیف چرمی + آموزش ساخت کیف چرمی دست دوز 2018

شیک ترین و جدیدترین آموزش ساخت کیف چرمی دست دوز 2018

انواع مجموعه مدل کیف زنانه و دخترانه  شیک و جدید

پیشنهاد مدل کیف های جدید و شیک برای سال 2018 و 97 می باشد

همراه با مدل های جدید مقالات زیبایی در ضمینه  سلامت , سبک زندگی و… قرار میدهیم

 ساخت کیف چرمی,ساخت کیف چرم,ساخت کیف چرم دست دوز

 

  اموزش دوخت کیف چرم
مواد و ابزار اولیه مورد نیاز برای شروع کار آموزش چرم دوزی :چرم مصنوعی الوان ، اشبالت مصنوعی واتر جت ، زیرو رو قپه ای ، چسب آهن ، مشته ، زیپ متری سایز 5سمبه سایز یک و نیم ، پرچ کن قپه ای سایز ده ، کاتر ، نخ موم زده

 

 ساخت کیف چرمی,ساخت کیف چرم,ساخت کیف چرم دست دوز


مواد و ابزار اولیه مورد نیاز برای شروع کار آموزش چرم دوزی :
چرم مصنوعی الوان ، اشبالت مصنوعی واتر جت ، زیرو رو قپه ای ، چسب آهن ، مشته ، زیپ متری سایز 5سمبه سایز یک و نیم ، پرچ کن قپه ای سایز ده ، کاتر ، نخ موم زده  در ابتدای آموزش چرم دوزی الگوها را بر روی آستر و چرم مصنوعی برش می زنیم.

 

 ساخت کیف چرمی,ساخت کیف چرم,ساخت کیف چرم دست دوز


در ابتدای آموزش چرم دوزی الگوها را بر روی آستر و چرم مصنوعی  برش می زنیم. قطعات چرم و آستر بند کیف چرمی را چسب می زنیم واجازه می دهیم کمی هوا بخورد.
قطعات چرم و آستر بند کیف چرمی را چسب می زنیم واجازه می دهیم کمی هوا بخورد.چرم مصنوعی و آستر را به هم می چسبانیم و اضافه های لبه ی کار را می بریم.محل سنبه زدن را با استفاده از سنبه ی 1٫5 سوراخ می زنیمقطعات آماده شده ی بند کیف.نیم سانتی متر از هر طرف را چسب زده صبر می کنیم تا کمی هوا بخورد و بعد به هم می چسبانیم.لبه های کار را با رنگ لبه ی چرم رنگ میزنیم.


 ساخت کیف چرمی,ساخت کیف چرم,ساخت کیف چرم دست دوز


از دوخت کوک ساده چرم دوزی برای این قسمت استفاده می کنیم. نحوه ی اندازه گیری نخ برای دوخت ساده به این صورت است که یک و نیم برابر قسمتی که می خواهیم دوخت بزنیم نخ را می بریمشلنگ را داخل دسته قرار می دهیمشلنگ باید از هر طرف سه سانتی متر کوتاه تر باشد.قطعات پاپیون را مانند تصویر چسب زده و اجازه می دهیم کمی هوا بخورد. قطعات را به این صورت به هم می چسبانیم و صبر می کنیم تا خشک شوند.محل مشخص شده بر روی قطعه ی جیب را چسب زده و اجازه می دهیم تا کمی هوا بخورد و چرم را می چسبانیم. یک سانتی متر اضافه از بالا و پایین جیب را به سمت داخل قطعه جیب می چسبانیمبعد روی آن قسمت مشخص شده برای نصب پاپیون را چسب می زنیم.محل تعیین شده را علامت می زنیم به این صورت و بعد سوراخ می زنیم و برای دوخت آن از دوخت پر استفاده می کنیم. برای اندازه گیری نخ دوخت هر دو برابر محل دوخت نخ را می بریم.

 

 ساخت کیف چرمی,ساخت کیف چرم,ساخت کیف چرم دست دوز

 

دکمه ی آهن ربایی را بر روی جیب آستر نصب می کنیم. برای نصب دکمه ابتدا وسط آستر را به دست می آوریم و به اندازه ی 2٫5 سانت از لبه پایین آمده و دکمه را نصب می کنیم. * محل نصب دکمه روی چرم مصنوعی علامت زده می شود اما نباید برش بخورد بلکه فقط روی آستر برش می خورد و نصب می شود. در مرحله ی بعد تمام سطح آستر و چرم را چسب زده و روی هم می چسبانیم.محل تعیین شده بر روی چرم را سوراخ می زنیم.و دوخت زیگزاگ می زنیم. نحوه ی محاسبه ی نخ برای دوخت زیگزاگ پنج برابر محل مورد نظر برای دوخت می باشد.نوار مورد نظر برای طبله ی کیف را از محل های تعیین شده سوراخ می زنیم و به اندازه ی نیم سانتی متر از اطراف چسب می زنیم.وسط طبله و وسط چرم را پیدا می کنیم و شروع به چسباندن دو قطعه به هم می کنیم.محل سنبه ها را بر روی جیب سوراخ می کنیم.از دوخت دو سوزنه برای این قسمت استفاده می کنیم.برای این قسمت از کار از دوخت پر استفاده می کنیم.نحوه ی اندازه گیری نخ برای دوخت پر دو برابر و نیم اندازه ی محل دوخت می باشد.

 

 ساخت کیف چرمی,ساخت کیف چرم,ساخت کیف چرم دست دوز

 

محل تعیین شده برای نصب دسته را چسب می زنیم و صبر می کنیم تا کمی هوا بخورددسته را در جای خود می چسبانیم و پرچ ها را نصب می کنیم. از روی محل تعیین شده قطعات جلو و عقب کیف را سوراخ می زنیمبالای قسمت جلو و عقب کیف را با دوخت زیگزاگ دوخت می زنیم. روش محاسبه ی نخ برای این نوع دوخت پنج برابر قسمت مورد نظر می باشد.از محل های تعیین شده بر روی الگو طبله را سوراخ می زنیم و با دوخت زیگزاگ دوخت می زنیم. به اندازه ی نیم سانتی متر لبه های چرم و زیپ را چسب می زنیم و می گذاریم تا هوا بخوردبه این صورت چرم ها را به زیپ می چسبانیم.و سر زیپ را وصل می کنیم

 

 ساخت کیف چرمی,ساخت کیف چرم,ساخت کیف چرم دست دوز

 

تمام سطح آستر و نیم سانتی متر از لبه های زیپ را چسب می زنیم و اجازه می دهیم هوا بخوردسپس آستر را به چرم می چسبانیم.از محل های تعیین شده چرم، آستر و زیپ را سوراخ می کنیمطول زیپ سی سانتی متر است.برای دوخت زیپ از دوخت پر استفاده می کنیم.بست های ابتدا و انتهای زیپ را چسب می زنیم تا کمی هوا بخورد و بعد در محل خود نصب می کنیم.محل اتصال را به این صورت سوراخ می زنیم و برای آن از دوخت پر استفاده می کنیم.بر روی آستر پشت و جلوی کیف به اندازه ی سه سانتی متر از لبه ی بالایی کیف پایین آمده، علامت می زنیم و چسب می زنیم و اجازه می دهیم کمی هوا بخورد سپس زیپ را به این دو قسمت می چسبانیم.محل مورد نظر را سوراخ می زنیمو از دوخت پر برای آن استفاده میکنیم.آستر و چرم را چسب می زنیم و پس از هوا خوردن به هم میچسبانیم.


 ساخت کیف چرمی,ساخت کیف چرم,ساخت کیف چرم دست دوز


طبله ی کیف و قطعات جلو و عقب کیف چرمی را با فاصله ی نیم سانتی متر از اطراف چسب می زنیم.طبله را به بدنه نصب می کنیم و از روی سوراخ های طبله بدنه را هم سوراخ می زنیم.تمام لبه های کار را با رنگ لبه چرم رنگ آمیزی می کنیم و از دوخت زیگزاگ برای دور تا دور کیف استفاده می کنیم. نخ مورد استفاده برای این قسمت را پنج تا شش برابر اندازه های محل دوخت در نظر می گیریم.

 

 ساخت کیف چرمی,ساخت کیف چرم,ساخت کیف چرم دست دوز

 ساخت کیف چرمی دستی,آموزش ساخت کیف چرمی دست دوز,تصاویر ساخت کیف چرمی

 ساخت کیف چرمی,ساخت کیف چرم,ساخت کیف چرم دست دوز

 ساخت کیف چرمی دستی,آموزش ساخت کیف چرمی دست دوز,تصاویر ساخت کیف چرمی

 ساخت کیف چرمی,ساخت کیف چرم,ساخت کیف چرم دست دوز

 ساخت کیف چرمی دستی,آموزش ساخت کیف چرمی دست دوز,تصاویر ساخت کیف چرمی

 ساخت کیف چرمی,ساخت کیف چرم,ساخت کیف چرم دست دوز

 ساخت کیف چرمی دستی,آموزش ساخت کیف چرمی دست دوز,تصاویر ساخت کیف چرمی

 ساخت کیف چرمی,ساخت کیف چرم,ساخت کیف چرم دست دوز

 ساخت کیف چرمی دستی,آموزش ساخت کیف چرمی دست دوز,تصاویر ساخت کیف چرمی

 ساخت کیف چرمی,ساخت کیف چرم,ساخت کیف چرم دست دوز

ساخت کیف چرمی

این مطلب چطور بود؟
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/kSIz
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.