مجموعه متن عاشقانه زیبا و متن عاشقانه غمگین و کوتاه

1,359

مجموعه متن عاشقانه زیبا و متن عاشقانه غمگین و کوتاه

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه کوتاه , مجموعه متن عاشقانه زیبا , زیباترین متن عاشقانه غمگین , احساسی ترین متن عاشقانه , عکس عاشقانه

 

متن عاشقانه زیبا

 

خوشبختــــــے❥ یعـنــــے: مـــن،تـــو،پــــارکــــ❥ مـــن،تـــو،بـَستـَنـــــے♥ مــــن،تـــو،دٌنبال بـــازے♥ مـــن،تـــو،رقــــص♥ مـــن،تـــو،ایـــکْــسْ بــاکـْس♥ مـــن،تـــو،لـــاکـــــ♥ مـــن،تـــو،فیــلم♥ مـــن،تـــو،بوساے یهــویـــے♥ مـــن،تـــو،زیرچشمـــے نگاه کـــردنا♥ مـــن،تـــو،قربــون صدقــه رفتـــنا♥ مـــن،تـــو،حســودے کردنـــا♥ مـــن،تـــو،اخـــم کردنـــا♥ مـــن،تـــو،بـــغــل♥ مـــن،تـــو،دیــوونـه بازے♥ مـــن،تـــو،غــَذا♥ مـــن،تـــو،تـَوَلـٌد♥ مـــن،تـــو،شــهربازے♥ مـــن،تـــو،لــوس بازے♥ مـــن،تـــو،دریـــا♥ مـــن،تـــو،آب بـــازے♥ مـــن،تـــو،آدم بــَرفـــے♥ مـــن،تـــو،عــــــَکــــْــــــــــــــــس♥ مـــن،تـــو،دستامــون توے دســت هــم♥ مـــن،تـــو،اِسنـــــکــــ♥ مـــن،تـــو،تـــاب بازے♥ مـــن،تـــو،بـــهار♥ مـــن،تـــو،تابستـــون♥ مـــن،تـــو،پائیز♥ مـــن،تـــو،زمستـــون♥ مـــن،تـــو،دعـــوا♥ مـــن،تـــو،قــَهـــر♥ مـــن،تـــو،آشتــی♥ خوشبختــــــــــــے❥

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

 

اونـــے کـﮧ رفـــت …
وقتــے بــﮧ اجبـــار برگشـــت
دیگـــﮧ نــﮧ خـــودش هســـت نــﮧ احساســـش …!
” وجدانـــش ” اونــــو آورده ……

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

 

ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺭﻫﯽ ﻣﺮﺍ ﮔﺬﺭ ﺑﻮﺩ
ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺟﻨﺎﺏ #ﺧﺮ ﺑﻮﺩ
ﺍﺯ ﺧﺮ ﺗﻮ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻬﺮ ﺑﻮﺩ
ﭼﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻮﺩ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ
ﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻟﯽ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ﺧﺮﯼ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ
#ﺁﺩﻡ ﺷﻮ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺎﮐﻦ
ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻭ ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ
ﺯﺧﻢ ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﻭﺍ ﮐﻦ
ﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩﯾﻢ
ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﯾﺎ ﻭ ﻣﮑﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ
ﺭﺍﺿﯽ ﭼﻮ ﺑﻪ ﺭﺯﻕ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮﺩﯾﻢ
ﺍﺯ ﺳﻔﺮﮤ ﮐﺲ ﻧﺎﻥ نَرُﺑﻮﺩﯾﻢ
ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐُﺸﺪ ﺧﺮﯼ ﺭﺍ؟
ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺑَﺮﺩ ﺯ ﺗﻦ ﺳﺮﯼ ﺭﺍ؟
ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻓﺮﻭﺷﺪ ؟
ﯾﺎ ﺑﻬﺮ ﻓﺮﯾﺐِ ﺧﻠﻖ ﮐﻮﺷﺪ ؟
ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺷﻮﻩ ﺧﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﯿﻤﺎﻥ؟
ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮﺩ ﻧﺎﻥ؟
ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺨﻨﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺯ ﺁﺩﻣﯽ ﺳﺮﯼ ﺗﻮ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﺪ ﻣﺎ ﺧﺮﯼ ﺗﻮ
ﺑﻨﺸﺴﺘﻢ ﻭ ﺁﺭﺯﻭ ﻧﻤﻮﺩﻡ
ﺑﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﻭ ﻧﻤﻮﺩﻡ
ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺮﯾﺖ
ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﯿﺖ . . .!!!

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 


من نه نماز شب می دانم
نه پیرمردی را از عرض خیابان رد کرده ام
و نه لباسی به دیوار مهربانی آویخته ام
و نمی دانم
نمی دانم تو واکنش کدام کار خوب من بوده ای که این چنین نیک بخت شده ام
شاید تو پیش پرداختی از سوی خدا هستی که بهایت را باید محبت به پایت بریزم

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 


سیب ها از روی زمین به سمت درخت ها حرکت می کنند
ارشمیدس به سمت حمام حرکت می کند و لام تا کام هم حرف نمی زند
خواهران برونته در سوگ برادران رایت که هواپیمایشان سقوط کرده زار می زنند
متفقین به اتفاق برای هیتلر آستین بالا می زنند
گراهام بل و واتسن راهی برای ارتباط پیدا نمی کنند
هملت در مراسم ازدواج مادر و عمویش ، ژولیت را می بیند و شیفته اش می شود
انیشتین ، چاپلین ، چرچیل ، بتهون ، موسولینی ، چخوف ، چگوارا ، گوته ، هوگو ، کانت و دکارت
اسامی بازیکنان تیم فوتبال منتخب زمان خواهند بود
دکتر توماس ادیسون برای دنیا تاریکی تجویز می کند
مادام کوری مادربزرگ پیری خواهد شد و روزهای آخر عمرش کنار یک رادیوی قدیمی
که تنها موسیقی بی کلام پخش می کند
برای نوه هایش داستان مردی را تعریف می کنند که گالیله نام داشت
و در تمام مدت زندگی به همراه برادرش گالیور به دنبال گنجی گشت
که سال ها پیش هابیل و قابیل آن را پیدا کردند و حاتم طایی آن را از چنگشان در آورد
ونگوگ با دو گوش به خاک سپرده می شود
سقراط ، ارسطو و افلاطون تنها القابی خواهند شد که برای اثبات حماقت به این و آن نسبت داده می شود
یا اصلا چرا راه دور برویم
همین ابوریحان خودمان حتی از خانه بیرون نمی آید
عریانی تن باباطاهرمان را هیچ کس نمی بیند
حافظ ، سعدی ، شمس ،فردوسی ، خیام ، عطار ، مولانا یا همین ابن سینایمان
وزیران ، چاکران و جان نثاران دربار میرزاتقی خان امیر کبیری می شوند
که به تازگی سلسله ناچاریه را تاسیس کرده است
حتی زکریایمان هم رازی به کشفی که کرده بود نمی شود
مرغان آسمان می خندند
آسمان به زمین
زمین به زمان
و زمان به جهان ناسزا می گوید
اصلا
همه چیز به هم می ریزد
وقتی
زنی
با همه لج می کند
و با یک قیچی بزرگ
که لبه هایش به اندازه حرکت عقربه ها
در نبود کسی که باید باشد و نیست کند است
بند بند گیسوان خودش را
می بُرد …

 

 متن عاشقانه زیبا

 

 

یه وقتایی باید رفت!اونم با پای خودت!
باید جاتو تو زندگی بعضیا خالی کنی!
شاید تو شلوغیاشون حست نکنن ولی
یه روز بدجور یادت میکنن که دیگه دیره…
خیلی دیره!!…

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

 

دوست داشتنِ من مو لای درزش نمی رود ، اینجا قانون ، قانون همه یا هیچ است ، یا دوستت ندارم یا وقتی داشتم چنان دوستت می دارم که مجنون پیش پای من لنگ بیاندازد ، درست یا غلطش جایش اینجا نیست ، هرچه که هست ، هست و من اینطور زندگی ام را پیش می برم ، بعضی این را پای حماقت من می گذارند ، یا سادگی ، افراط در میدان دادن ، و شاید ضعف روحی و خلقی ، نیاز به محبت ، نیاز به خود نمایی ، یا هر اصطلاح روانشناسانه و روشفکرانه که می خواهند می بندند پشت سر من اما تو فکر نکن که ذره ای دست و دل من می لرزد ، استکان چای را لبریز برایت میریزم ، تمام دوستت دارم های دنیا را برای تو جمع می کنم ، بی منطق به تو محبت خواهم کرد ، و چشم بسته به تو اعتماد می کنم ، فقط بیا و مردانگی کن ، پیش مردم رو سفیدم کن ، بگذار تمام حرف هایشان اشتباه از آب درآید

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

ما قول های زیادی به هم داده بودیم ، مثلا قول داده بودی چشم هایت برای من باشد و خنده هایت فقط دل من را به قنج بیاورد ، من صورت زبر با ته ریشم را برای تو کنار بگذارم ، تو چالِ دیوانه کننده ات را برای من ، من صدایم را که زیر لب شجریان می خواند و تو صدای ظریفت که اسمم را ترانه می کند ، من شانه هایم را برای تو و تو غرق شدن در موهایت را برای من ، من بازوهایم را برای چرخاندنت زیر باران ، تو دست هایت را برای بازی کردن روی صورتم ، مثلا قول داده بودیم که طپش قلب تو شب ها لالایی من باشد و شمردن نفس های من ، بازی تو برای خواب رفتن ، قول داده بودی جمعه ها را دست به سیاه و سفید نزنی و من روز را برایت هفت رنگ کنم ، آوردن چای با من ، گذاشتن موسیقی و بلند خواندن کتاب با تو ، مثلا قول داده بودیم تو برای من باشی و من برای تو ، من تو را تا آخر دنیا دوست داشته باشم و تو من را ، و من حالا نمی دانم که تو کجایی ، چه می کنی ، برای که هستی و به چه کسی قول می دهی
و ما آدم ها چقدر بد قولیم

 

تماشا كن… بدون عشق تو آرام ميميرم…
اگر صد سال ديگر بگذرد ناكام ميميرم…
تو در بيتي نميگنجي و در بيت همه هستي…
ميان شعر و اين آرايه ي ايهام ميميرم…
به عشقت در جواني يک جهان را زير و رو كردم!
اگر بد زندگي كردم، ولي خوشنام ميميرم…
جوان پير؛ از پيري كه كودک مانده بدتر نيست
مرا از عشق خود سوزانده اي و خام ميميرم
تو را ديدن گناه واجب اين زندگي بوده…
تو را ميبينم و در گوشه اي آرام ميميرم

 

اي پرنس اول كشور منو عاشق نكن!
عاشقي تنها براي جيب پر پول است و بس!
جيب من خالي،براي ديدن روي شما
كل پولم ميشود يك تاكسيِ دربست وبس!

عشق رو فهميدم از چشماش و از رفتارهاش
وقتي با اون تيپ داغونم بهم لبخند زد
ديد ميرم پشت پيكان جوانان بابام!
رفت پشت يك پرادو تو غرورم گند زد!

اولين باري كه يك كافه منو مهمون كرد!
روغن ماشين بابام آبرومو پاك برد
بهترين نوشيدنيم نوشابه بود توي قوطي!
اون نشست و توي كافه روبروم سان شاين خورد!

گفت از دنياش و از تفريح هاي زير آب!
آلمان و هند و تمام اين جهان بي شرف!
من براش گفتم از اينكه زندگيم جز مرگ نيست
خواستم در رم از اين دنيا حالا از هرطرف

گفت تا اخر بمون پيشم كه خوشبختت كنم!
اينكه اون ميخواس منو خوشبخ كنه يعني بمير!
مرد تا آخر خودش ميمونه و دستاش و كار'
به خدا آدم با قرص نون جو هم ميشه سير

عذر خواهي كردي و گفتي بمون با من ولي
دختر پولدار بالا شهري گوش كن چي ميگم
من برا خرج جهاز خواهرم بي پولمو
پيكان داغون بابامو دارم قسطي ميدم

تو سوار ماشين شاسي بلند ميشي و من
توي بي آرتي تورو از اون بالا ميبينمت!
گفتي تو اين جاده هر جوري تا آخر با مني!
خنده اي كردم و گفتم:خوب حالا ميبينمت

 

متن عاشقانه زیبا

 

نگاهت میکنم
شکل نگاه ِ
فقیری به نان
تشنه ای به آب
مرده ای به زندگی
نگاهت میکنم
شکل نگاه ِ
پسری به زانوهای رفته ی شلوارش
و دختری به ناخن های کوتاهش
نگاهت میکنم
مانندِ
نگاه ِ پیرمردی به ایام ِ جوانی اش
و یتیمی به تصویرِ پدرش
نگاه می کنم
به نداشتنم
نگاه می کنم
به نداشتنت

 

اى عشق لعنتى
اينجا هنوز هم
((پاييز)) است
.
دود سيگار را مزه كردن
هواى آلوده اتاق را تنفس كردن
بوى بد ته سيگارها را، تحمل كردن
اى عشقِ لعنتى
.
"اينجا نفسها
كثيف تر از
هواىِ تهران است"
.
سيگار پشتِ سيگار
اِنكار پُشت انكار
اينجا هنوز هم
پاييز است؛
تبسمِ تلخ بالِش
گريه هاى بى موقع آينه
مرگِ ساعتِ ديوارى
آلارم گوشخراش گوشى لعنتى
مرگِ لباس ها روى كف اتاق!
اينجا هنوز هم
پاييز است
قدم زدن هاى يكنفره
شبگردى هاى يكنفره
بغض هاى يكنفره
كافه گردى ها و قهوه هاى يكنفره
قرار هاى يكنفره!
بى هوده قدم زدن تو پياده روها
الكى سوارِ مترو شدن
و الكى با تلفن حرف زدن
اينجا هنوز هم
بدترين فصل سال است
اينجا هنوز هم
پاييز است…
بدون اميد، به خانه بازگشتن
چراغ ها را خاموش كردن
روىِ مبل لم دادن
بى حوصله تلويزيون نگاه كردن
شهرزاد را نگاه كردن!
بيهوده كانال عوض كردن!
و بيهوده سيگار كشيدن
باز هم
سيگار پشت سيگار
باز هم
انكار پشت انكار
.
تهران مشكى تر از دودِ سيگار
تهران تلختر از هر عصر جمعه
.
اى عشقِ لعنتى
اينجا شبى از شب هاىِ پاييز است
مست كردن هاىِ يكنفره
رانندگى در مستى
رد كردن چراغ قرمز ها
خنده هاىِ دختر و پسرى در ماشين كنارى
احساسِ بد تنهايى را تحمل كردن
.
سيگار پشت سيگار
تنهايى پشت تنهايى
و انكار پشت انكار
.
اى عشقِ لعنتى من
اينجا هنوز هم پاييز است…

 

متن عاشقانه زیبا

 

این زن کیست
که در من نفس می کِشد…؟!

من سالها پیش، مُرده ام!
همان روزهایی که روزنامه ها
خبرِ سقوط زنی
از بلندترین نقطه ی عشق را
تیتر کردند ؛

وَ تو با همان روزنامه ها
شیشه های خانه ی "عشقت" را
برای بهار
برق می انداختی…!

 

متن عاشقانه زیبا

 

کــسی کـه دوسـت داره همـیشه نــگرانـته…
بـه خاطر هـمین بـیشتر از ایـنکه بـگه
دوستـت دارم … مـیگه مـواظب خـودت بـاش …

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

بــــــاور کن!

خیلی حـــــــرف است…

وفـــــــــادار دســــت هایی باشی

که یکبار هم لمســــشـــان نکرده ایی !!!

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

خــــــــــوشبخــــت ترینم ..
چـــون تــــــــو رو دارم ..
تــــــویی که ..
حتـــــی فکر کردن بهت ..
قلبمـــــو گرم میکـــــنه ..
تـــــو رو با همـــه دنیــــــا هم عوض نمیکنم ..
هیـــــچوقت اینقــــــدر آرامش نداشتـــم
محبوب قلبـــــم..
دوستــــــت دارم . . .

 

از مـن مـپرس تــو را چـقـدر دوســت دارم
اگـر بـگویـم به انـدازه دنـیا
نیست
مـن تـو را بـه انـدازه یــک قـطره آب دوسـت دارم..
وقــتی مـحـتاجش شـدی
مـیـفهـمی . . .

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

نمیـــــــدانم…
ﭼﺸﻤــﺎﻧﺖ ﺑﺎ مــــن چه می‌کند!!!
ﻓﻘﻂ ﻭﻗﺘﯽ که ﻧﮕﺎﻫﻢ می‌کنی ﭼﻨﺎﻥ ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﺷﯿﻄﻨﺖ
ﻧﮕﺎﻫﺖ میـــــــلرزد که
ﺣﺲ میـــــــــکنم ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﻓــــﺪﺍا ﺷﺪﻥ …
ﺑﺮﺍﯼ ﭼـــﺸﻤﻬﺎﯾـــــــﻲ که
ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎﯼ مـــــــن ﺍﺳﺖ …

چشم شدم،
اشک شدم،
ریزش یک کوه شدم.
ناله ی جانسوز شدم.
درطلب عشقِ تو،
بیمار شدم.
خاک نشین رخِ زیبایِ تو،
دلدار شدم.
به گدایی به درِ خانه یِ تو،
بیدل و تبدار شدم.
دربدرِ کوچه و بازار شدم .
تاک شدم،
برسر هر دار شدم،
در هوس رویِ تو،
بد نام شدم.
صحبت هر برزن و هر بام شدم،
جغد شبانگاه شدم.
ذرّه شدم ،
آب شدم ،
خاک شدم،
شُهره ی آفاق شدم.
مُرده و برباد شـدم.
وای که من خاک شـــــــدم ….!

 

 

متن عاشقانه زیبا

 

دوستم خیلی یکیو دوست داشت ..

از قضا خونواده ی پسره بدون اینکه قضیه رو بدونن انتخابش کرده

بودن واسه پسرشون 🙂


همین جوری الکی الکی بهم رسیدن 🙂

فردا عقدکنونشه 🙂

واسه همتون این شکلیشو ارزو دارم ..^_^

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

دوای درد ما گاهی

همین در خود فرو رفتن

همین تردید جانسوز و همین از خود گسستن هاست

همین در بی سرانجامی نشستن ها و گفتن هاست

همین گاهی میان بغض رستن هاست

دوای درد ما گاهی

همین از عشق مردن هاست

همین از پنجره چیزی شبیه عشق جستن هاست

همین تا بینهایت از نگاهی سبز گفتن هاست

دوای درد ما گاهی

همین از بی سرانجامی تکیدن ها و مردن هاست

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

بوی خوش زن در خانه که باشد

مرد ریشه می دهد

تنومند می شود

زن را باید مثل دسته ای آلاله بغل زد

باید مثل رزهای مخمل بوئید و بوسید

باید مثل محبوبه ی شب نوازش کرد…

باید به زن رسید تا عطرش در خانه بپیچد

زن را باید دید

باید فهمید

باید نفس کشید…

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

دفتری بود که من و تو
می نوشتیم درآن
از گلایه هایی که ز دنیا داشتیم
می نوشتم از تو :
که اگر با تو قرارم باشد
تا ابد خواب به چشم من بی خواب نخواهد آمد
که اگر دل به دلم بسپاری
و اگر همسفر من گردی
من تو را خواهم برد تا فراسوی خیال
تا ابد آنجا باشیم من و تو و عشق و خدا!!!
تو نوشتی از من :
من که تنها بودم با تو شاعر گشتم
با تو گریه کردم
با تو خندیدم و رفتم تا عشق
نازنینم ای یار
می نوشتم هر بار
با تو خوشبخت ترین انسانم

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

هر سربازی در جیبهایش
در موهایش
و لای دکمه های یونیفورمش
زنی را به میدان جنگ می‌برد

آمار کشته های جنگ
همیشه غلط بوده است

هر گلوله دونفر را از پا در می آورد
سرباز
و دختری که در سینه اش می‌تپد…

 

 متن عاشقانه زیبا 

این مطلب چطور بود؟
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/gyZe
ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.