مرور برچسب

بلندترین مار

بلندترین مار جهان با طول 8 متر در مالزی یافت شد

بلندترین مار جهان با طول 8 متر در مالزی یافت شد مارعظیم الجثه پایتون که دارای طولی برابر با 8 متر است بلندترین مار جهان است این مار در کشور مالزی توسط چندین کارگر ساختمانی در یک جنگل یافت شد تعدادی کارگر ساختمانی در مالزی مار…
ادامه مطلب ...