مرور برچسب

تبریک سیزده بدر

شعر متن تبریک سیزده بدر ۹۸ و مجموعه تبریک سیزده بدر عاشقانه و رسمی

شعر متن تبریک سیزده بدر 98 و مجموعه تبریک سیزده بدر عاشقانه و رسمی تبریک سیزده بدر , یکی از روزهای بسیار مهم ما ایرانی ها سیزده بدر است. بعد از 12 روز دید و بازدید عید در سراسر کشور، مردم به طبیعت می روند، تا 13…
ادامه مطلب ...