مرور برچسب

حسین فسنقری

دی جی حسین فسنقری

حسین فسنقری روزنامه اعتماد: اين روزها فضاي مجازي‌مان تلخ شده، مدام خبرهاي تلخ را روي ديوارهاي مجازي مرور مي‌كنيم؛ خبرهايي كه نگران‌مان كرده يا حسي متناقض برايمان ايجاد مي‌كنند. خبر قصاص يك جوان يا…
ادامه مطلب ...