مرور برچسب

خوردن مغز انسان

مجری ایرانی CNN که مجبور به خوردن مغز انسان شد

مجری ایرانی CNN که مجبور به خوردن مغز انسان شد مجری ایرانی CNN با خوردن مغز انسان خشم هندوها را برانگیخت رضا اصلان با خوردن مغز انسان در مستند CNN خشم هندوها را برانگیخت. او در سری مستندهایش که مذاهب را مورد…
ادامه مطلب ...