مرور برچسب

خوش عکس بودن،

آیا خوش عکس بودن به ژن ها مربوط است؟

آیا خوش عکس بودن به ژن ها مربوط است؟ رازهایی برای خوش عکس بودن و خوب افتادن در عکس ها لابد شما هم فکر کرده اید که بعضی از آدم ها چقدر توی عکس ها بهتر از قیافه ی اصلی اشان میفتند یا با خودتان گفته اید…
ادامه مطلب ...