مرور برچسب

دانشگاه آزاد

حکم متهمان واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد منتشر شد

وکیل پرونده حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد گفت که همه متهمان این حادثه به حبس تعزیزی محکوم شده اند. به گزارش روزگار حسام نواب صفوی وکیل پرونده حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد علوم تحقیقات با تایید خبر…
ادامه مطلب ...