مرور برچسب

روز جهانی کودک

29 آبان روز جهانی کودک مبارک و شعر متن زیبا روز جهانی کودک

29 آبان روز جهانی کودک مبارک و شعر متن زیبا روز جهانی کودک روز جهانی کودک یکی از جشن های ملی برای هر کشور، جشن گرفتن برای کودکان است که به روز جهانی کودک نامگذاری شده است. البته در کشور های مختلف این روز در روزهای مختلفی از…
ادامه مطلب ...