مرور برچسب

روز کتاب و کتابخوانی

۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی مبارک و مقاله روز کتاب و کتابخوانی

24 آبان روز کتاب و کتابخوانی مبارک و مقاله روز کتاب و کتابخوانی روز کتاب و کتابخوانی از بهترین وسیله هایی که به انسان کمک می کند که علم و دانش بشر از بین نرود، کتاب است. کتاب می تواند، دستاوردهای علمی باشد، و یا تخلیات یک…
ادامه مطلب ...