مرور برچسب

زندگی در کنار پدربزرگ مادربزرگ

وابستگی کودکان به پدربزرگ و مادربزرگ خوب است یا نه؟

گاهی وقت ها به دلیل شریاط کاری والدین ،‌ متاسفانه ناچار هستند که چندین ساعت فرزندان خود را به دیگران بسپارند . گاهی اوقات برخی والدین فرزندشان را به مادربزرگ و پدربزرگ می سپارند . زمانی که فرزندان در کنار پدربزرگ و مادربزرگ خود هستند…
ادامه مطلب ...