مرور برچسب

قرص والسارتان

موارد مصرف قرص والسارتان برای فشار خون و عوارض قرص والسارتان

موارد مصرف قرص والسارتان برای فشار خون و عوارض قرص والسارتان قرص والسارتان از داروهایی که جهت بهبود گردش خون در رگ ها می شود، والسارتان نام دارد. این دارو با جلوگیری از تنگ شدن عروق خونی سبب کاهش فشار در خون می شود. معمولا…
ادامه مطلب ...