مرور برچسب

ناخن

چرا نباید در شب ناخن گرفت ؟ دلیل علمی

چرا نباید در شب ناخن گرفت ؟ دلیل علمی چرا در شب ناخن نگیریم؟ دلیل نگرفتن ناخن در شب چرا شبها نباید ناخن گرفت طبق تحقیقات اخیر دانشمندان مشخص شده که کلسیم اضافه بدن در ساعات پایانی روز در ناخنها جمع میشود و از ناخنها بعنوان…
ادامه مطلب ...