مرور برچسب

پیدا کردن همسر

یک عجیب روش برای پیدا کردن همسر در چین

یک عجیب روش برای پیدا کردن همسر در چین در چین بازاری وجود دارد که مادرها عکسهایی از فرزندشان به همراه مشخصاتش به دیوار می‌چسبانند تا مورد مناسبی برای ازدواج فرزندشان پیدا شوداین مکان به “بازار همسریابی” هم…
ادامه مطلب ...