فال تاروت | فال تاروت کبیر | فال تاروت صغیر

 فال تاروت | فال تاروت کبیر | فال تاروت صغیر

فال و سرگرمی این فال صرفا جنب سرگرمی دارد . بیم‌ها و امیدها، احساسات، حال و آینده، نیکی و بدی، موفقیت‌ها و شکست‌ها. این‌ها همیشه برای انسان واضح و قابل پیش‌بینی نبوده‌اند و ما برای کشف رموز پیرامون خود دائما در تکاپو هستیم. کارت‌های تاروت در کنار یکدیگر سعی می‌کنند کلیدی برای آگاهی و شناخت این اسرار باشند و سخن از عمق وجود شما می‌گویند. فال تاروت کائنات، این روش عمق وجود فرد را کشف می‌کند

 

محتوای این مطلب به دستور کار گزار ساماندهی سایت های ایرانی حذف شد

با تشکر