header
rel="nofollow" دکتر کرمانی
روزگار

ضرب المثل کفگیر به ته دیگ خورده

ضرب المثل

ضرب المثل،ضرب المثل فارسی،ضرب المثل ایرانی،ضرب المثل انگلیسی،ضرب المثل های فارسی،داستان ضرب المثل ها

داستان ضرب المثل, غذای نذری, ضرب المثل قدیمی

هنگامی که فردی دیر برسد و دیگر نتوان مثل قبل با توانائی و ثروت قبلی به وی کمک کرد از این ضرب المثل استفاده می کنند.

در گذشته هنگام پخش غذای نذری، مردم برای گرفتن غذای نذری صف می کشیدند .
هنگامی که غذا در حال تمام شدن بود و پلو به انتها میرسید کفگیر فلزی در اثر برخورد به دیک صدا می داد و آشپزها وقتی که غذا تمام میشد کفگیر را ته دیگ می چرخاندند و با اینکار به بقیه کسانی که در صف بودند خبر میدادند که غذا تمام شده است .
با گذشت زمان این کار بصورت ضرب المثل در آمد.
منبع:jomalatziba.blogfa.comاین مطلب را به اشتراک بگذارید :

برای ورود به کانال سبک زندگی روزگار کلیک کنید