مرور برچسب

بیمارستان

داستان زیبای عشق حقیقی در بیمارستان

از لحظه‌اي که در يکي از اتاق‌هاي بيمارستان بستري شده بودم، زن و شوهري در تخت روبروي من مناقشه بي پاياني را ادامه مي‌دادند. زن مي‌خواست از بيمارستان مرخص شود و شوهرش مي‌خواست او همان جا بماند. از حرف‌هاي پرستارها…
ادامه مطلب ...