مرور برچسب

حکایت جالب

حکایت آموزنده سختی روزگار

حکایت آموزنده سختی روزگار حکایت،حکایت سعدی،حکایت کوتاه،حکایت جالب،حکایت آموزنده،حکایت طنز مردی از دست روزگار سخت می‌نالید. پیش استادی رفت و برای رفع غم و رنج خود راهی خواست. استاد لیوان آب نمکی را به خورد او…
ادامه مطلب ...

حکایت کوتاه حرف مفت

حکایت کوتاه حرف مفت حکایت،حکایت سعدی،حکایت کوتاه،حکایت جالب،حکایت آموزنده،حکایت طنز زماني كه ناصر الدين شاه دستگاه تلگراف را به ايران آورد و در تهران نخستين تلگرافخانه افتتاح شد مردم به اين دستگاه…
ادامه مطلب ...