مرور برچسب

داستان حرف مفت

حکایت کوتاه حرف مفت

حکایت کوتاه حرف مفت حکایت،حکایت سعدی،حکایت کوتاه،حکایت جالب،حکایت آموزنده،حکایت طنز زماني كه ناصر الدين شاه دستگاه تلگراف را به ايران آورد و در تهران نخستين تلگرافخانه افتتاح شد مردم به اين دستگاه…
ادامه مطلب ...