اس ام اس عاشقانه شهریور 98

1 6,975

اس ام اس عاشقانه شهریور 98

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

 

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻂ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺍ
ﺑﮕﯿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺩ ﮐﻦ ، ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ، ﺧﯿﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ
ﮔﺬﺍﺭﺩ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ !
ﺍﯾﻦ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ ،
ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺣﻀﻮﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺥ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﯾﺎﺩﻡ
ﻣﯽ ﮐﺸﺪ!!

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﺩﺭ ﺷﺐ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻣﺎﻩ ، ﮐﻨﺞ ﭘﺴﺘﻮﯼ ﺧﯿﺲ ﺍﺯ
ﻋﻄﺮ ﺷﺐ ﺑﻮﻫﺎ
ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎﺏ ﻏﺒﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ، ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ
ﺍﺯ ﺩﺭﻧﮓ ﺭﺍ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

من آن ابرم که بارانش تو هستی / همان یوسف که کنعانش تو هستی
مسافر میشوم تا آخر عمر / در آن راهی که پایانش تو هستی . . .

اس ام اس عاشقانه رمانتیک

با یاد تو زندگی کردن چه کم خرج است ، نه خواب میخواهد ، نه خوراک !

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

هزار گل تقدیم به آیینه ی شکسته ای که هزار بار لبخند شما را تکرار می کند

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

بیا ایــ دوســت بیا
در گم ترین خاطراتمان
در پستو های زیرین رویاهایمان
بهــ دنبال لحظه ای باشیم
لحظه ایــ ناب که در آن
من و تو ما باشیم....

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

دنیا مثل پاییزه ، هم قشنگه هم غم انگیزه
قشنگیش به خاطر توست ، غم انگیزیش به خاطر دوری از توست

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

تو را انگار یک جا دیده بودم
میان خواب و رویا دیده بودم
نگاهت همچو شبنم آشنا بود
گمانم بین گلها دیده بودم

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

تو دنیایی که جای آرزوهاست
کسی جز تو منو عاشق نمی خواست
بیا تا تکیه گاه من تو باشی
دلم مثل خودت تنهای تنهاست

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

تو کی هستی که همه فکر و خیالم شده تو
تو شدی زندگی من ، همه یادم شده تو
یاد تو در خاطراتم وقتی پیدا می شود
می رود دنیا ز یادم چون که یادم شده تو

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

قلب کال من در فصل دست های تو می رسد
فصلی برای تمام رویاها ، دستی برای تمام فصل ها

ﺁﻥ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ / ﺻﺪ ﻏﻢ
ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺷﺎﺩﻡ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
ﮏﯾ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﯽ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺴﺖ /
ﺍﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ . . .

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﻣﯿﮕﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺑﺎﺑﯽ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ
ﭘﺲ ﺗﻮ ﺍﻫﻞ ﮐﺪﻭﻡ ﺗﺒﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ
ﻏﻼﻣﺘﯿﻢ !؟

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﺯ ﻣﻠﯽ ﮔﻠﻬﺎ ﺳﺖ
“ﺭﻭﺯﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ”
ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻄﺮ
ﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻔﺮﺳﺖ.

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﻗﺪِ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﻤﯿﺮﺳﯿﺪ
ﻏﺮﻭﺭﻡ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯾﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺪ ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ
ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪ . . .

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﮔـﻔـﺖ : ﺑـﮕـﻮ ﺿـﻤـﺎﯾـﺮ ﺭﺍ
ﮔـﻔـﺘـﻢ : ﻣــَﻦ ﻣـَﻦ ﻣـَﻦ ﻣــَﻦ ﻣَــﻦ ﻣــَﻦ
ﮔـﻔـﺖ:ﻓــﻘـﻂ ﻣــﻦ ؟
ﮔـﻔـﺘـﻢ: ﺑـﻘـﯿـﻪ ﺭﻓـﺘـﻪ ﺍﻧـــﺪ . . .

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﺩﮔﺮ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﻢ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ / ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺎﺷﻘﯽ
ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﺁﻭﺍﺭﻩ ﮐﺮﺩﯼ / ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﺩﻭﺭ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ . . .

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

به خاطر من بخند…!
حتی به دروغ…!
گاهی باید به کسی تنفس مصنوعــــــی داد…

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

آنان که روح خویش را برای التیام به دیگران میبخشند …
از همه به خدا شبیه ترند … !!!

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

بـــــه سلامتـــــــــی اونی که آغــــــــوشش

عصــــــر جمــــــعه نداشـــــــت . . . !

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

الاکلنگ را دوست ندارم
که شرط بالا رفتن من ، پایین آمدن تو بود
بیا روی تاب دو نفره بنشینیم…

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﺩﻻ ﺩﺭ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻡ ﺑﺎﺵ / ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
ﺭﻩ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺎﺭ ﺑﯽ ﺍﺟﺮ
ﺩﻟﻢ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻧﺪﯾﺪﻡ ﺭﻭﯼ ﺩﻟﺪﺍﺭ / ﻓﻐﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ
ﺗﻄﺎﻭﻝ ٬ ﺁﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺯﺟﺮ . . .

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﺣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﻣﺎ ﻧﮕﻬﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﻔﺘﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻫﻢ ، ﻭﻟﯽ ﻣﯿﮕـﻮ ﯾﻨﺪ
ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ . . .

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻏﻤﯽ ﭼﻮﻥ ﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺩﺍﻧﺪ
ﮐﺰ ﺷﻮﻕ ﺗﻮﺍﻡ ﺩﯾﺪﻩ ﭼﻪ ﺷﺐ ﻣﯽﮔﺬﺭﺍﻧﺪ
ﻭﻗﺘﺴﺖ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﭘﺎﯼ ﺩﺭﺁﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ
ﺑﺎﺭﯼ ﻧﮑﺸﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪ . . .

ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﺜﻞ ﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻡ . . .

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺰﻥ ﺣﺘﯽ
ﺍﮔﺮﻧﺸﻨﻮﻡ ﺑﺎﻭﺭﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻋﺸﻘﻢ . . .

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﻫﻢ ﺭﻧﮓ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﻣﻨﯽ/ ﻏﺎﺭﺗﮕﺮﺟﺎﻥ
ﻭﻣﺎﻝ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻨﯽ
ﺑﯽ ﺗﻮﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ/ﺳﺎﺩﻩ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻨﯽ . .

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢ ﻧﻤﯿﺸﻪ / ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺩﺳﺖ ﻗﺸﻨﮕﺖ ﺭﻭﯼ ﺷﯿﺸﻪ
ﮐﺸﯿﺪﯼ ﻋﮑﺲ ﻗﻠﺒﯽ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﯽ / ﻭﺍﺳﻪ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﺧﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﺗﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﯼ / ﺍﯾﻦ
ﻣﻮﺝ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮﺩﯼ
ﻣﻦ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ، ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﯼ ﯾﺎﺭ /
ﻣﺮﺩﺍﺏ ﺩﻝ ﻣﺮﺍ ﺗﻮ ﺩﺭﯾﺎ ﮐﺮﺩﯼ

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﺩﻡ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﻭﺍ ﻧﺸﺪ / ﺟﺰ ﺗﻮ
ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺏ ﺩﻝ ﻣﺎ ﻧﺸﺪ
ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﺪﻡ ﻭ ﭘﺮ ﺯﺩﻡ / ﻫﻤﺴﻔﺮﯼ
ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﺸﺪ

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﺳﻼﻡ ﺍﯼ ﮐﻬﻨﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ، ﮐﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﭼﻪ ﭘﺎ
ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ .
ﺳﻼﻡ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻩ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻝ، ﺳﻼﻡ ﺍﺯ
ﻣﺎﺳﺖ

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﻧﮕﯿﻦ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﻣﻨﯽ / ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﯽ / ﺗﻮ
ﻣﻮﺝ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻨﯽ / ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﯽ

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﻫﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻪ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺩﺍﺭﺩ ، ﻧﻪ ﺭﺩﯾﻒ ،
ﻧﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﺩﺍﺭﺩ، ﻧﻪ ﻃﻨﯿﻦ. ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻑ
ﺩﻟﻢ ﺑﻮﺩ ، ﻫﻤﯿﻦ!

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤
ﻟﺒﺖ ﺑﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﭼﻬﺮﻩ ﻱ ﻏﻤﺪﻳﺪﻩ ﻱ ﻳﺎﺭﺕ
ﺳﺘﺎﻧﺪﻥ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻭ ﻃﻨﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﺵ ﺑﺎﻣﻦ
ﺑﺮﻳﺰ ﻣﻲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﻭﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺭﻭﺯ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻫﺎ

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﻟﺒﺎﻟﺐ ﭘﺮ ﻧﻤﺎ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﺧﻮﻥ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺑﺎﻣﻦ
ﻛﻤﻨﺪ ﺍﺑﺮﻭﺍﻧﺖ ﺭﺍ ﺍ ﺷﺎﺭﺗﻬﺎ ﻧﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﻣﺎ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺳﺘﺖ
ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻭ ﭘﺸﺖ
ﺩﯾﻮﺍﺭﻏﺮﻭﺭﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻠﻌﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ

دل نیست ، دریا نیست ، مرداب است
که موجی هم سراغش را نمی گیرد
نه میل زیستن دارد نه می میرد

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

همیشه با غمت من در ستیزم / به این خاطر همیشه اشک میریزم
روی هر برگ گلی این را نوشتم / تویی امید من تنها ، عزیزم

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

عشق حقیقی، داستان رومئو و ژولیت نیست که با هم از دنیا رفتند
بلکه حکایت مادر بزرگ و پدر بزرگ است که به پای هم پیر شدند . . .

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

پیدا کردن یک دوست باوفا و صادق مانند یافتن قطره اشکی در اقیانوس است.
اگر چنین دوستانی دارید، قدرشان را بدانید . . .

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

دنبال دلتان بروید، اما “عقلتان” را هم با خود ببرید . . .

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

– چطوری بهش بگم دوستت دارم؟
+خیلی راحت بهش بگو
– باشه بیا با تو تمرین کنیم
+باشه
– دوستت دارم
+منم دوستت دارم,خب حالا برو بهش بگو
– بهش گفتم…

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

توقلبم نوشتم ورود ممنوع حالاکه وارد شدی میگم خروج ممنوع

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

در روز بارانی چتر الگوی فداکاریست،پس چتری باش برای آنکه دوستش داری

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

فکرتنهایی نباش! تنهایی خودش تنهاست!
تنهابه فکرکسی باش که بی توتنهاست...

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

نمیدانم… چرا بین این همه آدم پیله کرده ام به تو…
شاید فقط با تو پروانه میشوم…

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

همیشه ماندن نشانه عشق نیست،
گاهی باید رفت تا همیشه عاشق ماند!

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

تو که می دونی که من زیاد خیابان ها را وارد نیستم ، تو میشه بگی باید از کدوم طرف قربونت برم؟

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

محبوب من؛ ازمیای همه ی مردهای دنیا… فقط کافیست پای تودرمیان باشد.
نمیدانی…. عاشق توبودن چه دنیایی دارد…

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

برایم در ردیف کسانی هستی که به قول نیما “یادت روشنم میدارد

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

دوستى نه در ازدحام روز گم میشود نه درخلوت شب،
”یاد میدارمت”

هر دم به بهانه ای تو را یاد کنم / افسرده دلم به یاد تو شاد کنم
بی تو دل من چو کلبه ای خاموش است / با یاد تو این خرابه آباد کنم

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

فال حافظ زدنت از پی دلتنگی کیست ؟ / من که هر لحظه به یاد تو و دلتنگ تو ام
هر ستاره یه نشان از غم و دلتنگی من / آسمان را بفرستم که بدانی همه جا یاد تو ام ؟

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

آرزو داشتم قطره اشکی بودم که در کنار چشمت متولد میشدم
بر روی گونه ات می غلطیدم و در کنار قلبت می مردم

نمیدانم هم اکنون کجا مشغول لبخندی ، فقط یک آرزو دارم :
که در دنیای شیرینت ، میان قلب تو با غم نباشد هیچ پیوندی

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

عشق انسان را داغ میکند و دوست داشتن انسان را پخته
هر داغی یک روز سرد میشود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمیشود

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

آرزوهایم زیر انبوهی از خاکستر هنوز نفس میشکند
هنوز شعله ورند ، نسیم مهربانی تو کی می وزد ؟

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

یه جهان قاصدک ناز به راحت باشد
بوی گل ، نذر قشنگی نگاهت باشد
خداوند شب و روز تمام لحظات
پشت و پناه تو عزیزم باشد

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

دلتنگی عین یه جای شکستگی روی عینک آدمه
هر جا نگاه می کنی می بینیش

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

من آن ابرم که بارانش تو هستی / همان یوسف که کنعانش تو هستی
مسافر میشوم تا آخر عمر / در آن راهی که پایانش تو هستی . . .

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

با یاد تو زندگی کردن چه کم خرج است ، نه خواب میخواهد ، نه خوراک !

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

از فکر من بگذر خیالت تخت باشد
من می تواند بی تو هم خوشبخت باشد
این من که با هر ضربه ای از پا در آمد
تصمیم دارد بعد از این سرسخت باشد
تصمیم دارد با خودش ،با کم بسازد
تصمیم دارد هم بسوزد ، هم بسازد

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

هزار گل تقدیم به آیینه ی شکسته ای که هزار بار لبخند شما را تکرار می کند

شادیهایم را به تو هدیه می کنم اندک بودنش را برمن خورده مگیر،این تمام سهم شادیهایم از روزگار است

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

تو کوچیکترین ستاره آسمون زندگیم هستى!

حالانوبت توست؟

یه دروغ بزرگ اما قشنگ درباره من بگو

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

از گندم پرسیدند عشقت کیه؟از خجالت زرد شد!

از گل پرسیدند عشقت کیه؟از خجالت سرخ شد!

از یخ پرسیدند عشقت کیه؟از خجالت آب شد!

از من پرسیدند عشقت کیه؟

با افتخار گفتم عشقم کسی است که داره این اس ام اس رو میخونه!

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

وقتی تنهاییم دنبال یک دوست میگردیم

وقتی پیدایش کردیم دنبال عیب هایش میگردیم

و وقتی از دستش دادیم دنبال خاطره هایمان با او می افتیم و باز تنهاییم!

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

عشق آدما به هم ، قصه خنده داریه / اولش قشنگ و بعد همش گریه زاریه !

وقتی عشق ها همه از دم مثل هم تموم میشن / چرا باز باید شروع کرد ، آخه این چه کاریه ؟

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

در درون ذهن من هرگز نمیمیرد کسی / مرگ مرا ماتم و غم نمیگیرد کسی …

رفته ام من سال ها از خاطرات این و آن / یک سراغ ساده هم از من نمیگیرد کسی….!

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ای کاش دلم پنجره ای دیگر داشت/ای کاش خدا فقط شقایق می کاشت

ای کاش یکی می آمد و غم ها را / از قلب اهالی زمین برمیداشت….

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

میان عابران تنهاتر از من هیچ کس نیست / کسی اینجا به فکر این غریبه در قفس نیست

دلم امشب برای خنده هایت تنگ تنگست / فقط درون آغوش تو مردن زیباست….

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎ کی ﻋﺸﻖ ﻣﻨﻪ؟ ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ! ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ! ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﮔﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑﻬﻢ ﺩﺍﺩﻩ!پ

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﻓﺪﺍﯼ ﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﻃﺎﻗﭽﻪ ﯼ ﺩﻟﺶ، ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺎﺏ ﻋﮑﺲ ﻣﺎﺭﻭﻫﻢ ﯾﻪ ﺩﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﻪ

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﺑﯿﻦ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ، ﻧﺮﮔﺲ ﻋﺸﻖ ﻣﻨﯽ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮏﯾ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

دیشب که خوابت برد فهمیدم /شبهای تنهایی چقد سخته
اونکه تو رو میبینه آرومه /اونکه تو رو میفهمه خوشبخته
دیشب که خوابیدی دعا کردم/ حالت شبیه حاله من باشه
اونقدر دیوونم که حق دارم /این عشق تنها ماله من باشه

هر لحظه با من باش با من باش تنهایی عذابه
عاشقت بی تو یه شب راحت نمیتونه بخوابه
اما تو که خوابی نمیبینی چقدر حالم خرابه حالم خرابه

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

برای من از عاشقی همین کافیست
که باران را سفارش کنم
گونه هایت را نوازش کند….

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

♥مڹ تو را که داشته باشم
♥مهم نیست کجاۍ ایڹ دنیا زندگۍ کنم
♥مهم نیست چند روز دیگر قرار است زنده بمانم
♥مهم نیست چه بلایۍ میخواهد سرم بیاید
♥تو تنها سهم مڹ از ایڹ دنیایۍ
♥مڹ تو را که داشته باشم
♥به تمام آرزوهایم رسیده ام
♥مڹ از خدا فقط تو را طلب دارم
♥همیڹ …

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

ﻣـﺮﺩﻫـﺎ ﺭﺍ ﺑـﺎ ﺳـﺒـﯿـﻞ ﻫـﺎﯾـﺸـﺎﻥ ﻣـﯿـﺸـﻨـﺎﺳَـﻨـﺪ
ﺑـﺎ ﻗـﻄـﺮ ِ ﺑـﺎﺯﻭﻫـﺎﯾـﺸـﺎﻥ
ﺑـﺎ ﮐـﻠـﻔـﺘـﯽ ِ ﺻـﺪﺍﯾـﺸـﺎﻥ
ﺑــﺎ ﺟـﯿـﺐ ﻫـﺎﯼ ِﺧــﺎﻟـﯽ ﯾـﺎ ﭘُـﺮﺷـﺎﻥ
ﺍﻣـﺎ ﮐَـﺴﯽ ﻣَـﺮﺩﻫـﺎ ﺭﺍ ﺑـﺎ ﻗَـﻠـﺒـﺸـﺎﻥ ﻧـﻤـﯽ ﺷـﻨـﺎﺳَـﺪ !
ﻗَـﻠـﺒـﯽ ﮐـﻪ ﭘـﺸـﺖ ِ ﻏـﺮﻭﺭ ِ ﻣَـﺮﺩﺍﻧـﮕـﯽ ﺷـﺎﻥ ﭘـﻨـﻬـﺎﻥ ﺷـﺪﻩ
ﻗـﻠـﺒـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺍﻓـﺘـﺪ ﺍﺯ ﺩﺳـﺖ ِﻇـﺮﯾـﻔـﯽ
ﻗـﻠـﺒـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﯿـﺸـﮑـﻨـﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑـﯽ ﺻـﺪﺍ
ﺻـﺪﺍﯼ ِ ” ﺷـﮑـﺴـﺘـﻦ ﺍﺵ ” ، ﭘـﺸـﺖ ِﺻـﺪﺍﯼ ِ ﻣـﺮﺩﺍﻧـﻪ ﺷـﺎﻥ،
ﺑـﻪ ﮔـﻮﺵ ِ ﻫـﯿـﭻ ” ﻇَـﺮﯾـﻔـﯽ ” ﻧـﻤـﯿـﺮﺳـﺪ ..

❤❤❤ اس ام اس عاشقانه  ❤❤❤

برای اطلاع از آخرین و جدیدترین اس ام اس عاشقانه کلیک کنید

4.8/5 - (5 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/8bVk
ممکن است شما دوست داشته باشید
1 نظر
  1. اتی می گوید

    هالی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.