زیباترین عکس های عاشقانه و نوشته های عاشقانه LOVE

11 531

زیباترین عکس های عاشقانه و نوشته های عاشقانه LOVE

نگاهت نمی کنم که تحریک شوی

تحریکت می کنم که نگاهم کنی ….. !!!!

نه از سر شهوت …..

بلکه با عشق

روحم را عریان کن

قبل از تصاحب جسمم ….

چیزی که فراوان است

تن عریان

زیباترین عکس های عاشقانه و نوشته های عاشقانه LOVE

کـاش به خودمان قــول بدهیــم
وقتی عاشق شویــم که ” آماده ایم “
نــه وقتی کــه ” تنهــائیـم”

عکس های عاشقانه

متن های عاشقانه احساسی

زیباترین عکس های عاشقانه و نوشته های عاشقانه LOVE

اگه مَردی … ؟

مَرد بمون … اگه نیستی … نامَردی نکن … !!
اگه تنهایی … ؟!!
تنها بمون … اگه نیستی … تنهاش نذار … !!
اگه نجیبی … ؟!!
نجابت کُن … اگه نیستی … هرزگی نکن … !!
اگه عاشقی … ؟!!
… عاشق بمون … اگه نیستی … حُرمتِ عشقو نَشکَن

عکس های عاشقانه

زیباترین عکس های عاشقانه و نوشته های عاشقانه LOVE

 

دختر خانمی که میگی با چند تا پسر دوستی

و مخشونو زدی و به این کارت افتخار میکنی

 دختر خانمی که به اتو زدن و شماره

گرفتن ماهری وبه خودت میبالی..

 دختر خانمی که چپ چپ نگاه کردن یه پسر و میری

واسه دوستات تعریف میکنی و دلت خوشه

که دوستات به تو حسودیشون شده…

 دختر خانمی که میگی از این سر خیابون تا

اون سر خیابون، برات صف کشیدن وکیف میکنی.

 ..بعله با شمام… خوشحال نباش عزیزم ..

جنس ارزون زیاد مشتری داره!

عکس های عاشقانه

جدیدترین عکس های عاشقانه

زیباترین عکس های عاشقانه و نوشته های عاشقانه LOVE

چرا وقتی همه چی داره خوب پیش میره یهو یه بغض و یه خاطره تلخ همه چی رو بهم میریزه؟

 چرا شبا که وقت استراحت و ارامشه بی خوابی میزنه به سرت؟؟

 چرا این روزا تا یادی نکنی ازت یادی نمیکنن؟؟

 چرا یکی با ماشین مدل بالاش تو خیابونای شهر پز میده یکی لنگ کرایه ست واسه رسیدن سر کلاس

درسش؟

 چرا غروب جمعه ها دلت میگیره و هیچی ارومت نمیکنه؟

 چرا درد و رنج دیگران به چشممون نمیادو فکر میکنیم خودمون درد کلیم؟

 چرا فقط تو غم و تنهاییامون یاد خدا می افتیم؟

 چرا ین روزا بدیه جواب خوبیات؟

 چرا اونی که عاشقشی عاشق یکی دیگست و اونی که عاشقته عاشقش نیستی؟

 چرا همه فکر میکنن خوب و شادی ولی تو دلت غلغله یه درده؟

 چرا یه دختر با جورابای انچنانی ساق پاش واسه پسرا عشوه میاد ویه دختربچه8 ساله واسه گذران

خودشوخونواده ش باید سر چهار راه جوراب بفروشه؟

 چرا وقتی میخوای واسش بنویسی جز یه بغض اشک الود هیچی واسش نداری؟

 چرا دیگه وسه خاطراطمون البوم عکس نداریم؟

 اره تک تک لحظه های من پر شده از این چرا و چرا ها..

عکس های عاشقانه

زیباترین عکس های عاشقانه و نوشته های عاشقانه LOVE

ساعتا زیر دوش به کاشیای حموم خیره می شی!

 غذات رو سرد می خوری !

 ناهار نصفه شب ، صبحونه روشام !

 لباسات دیگه به تو نمیاد، همه روقیچی می زنی !

 ساعتا به یه آهنگ تکراری گوش می کنی و هیچ وقت آهنگ رو حفظ نمی شی !

 شبا علامت سوالای فکرت رومی شمری تا خوابت ببره!

 تنهایی از تو آدمی میسازه که دیگه شبیه آدم نیست ، روزای من اینجوری و شبام اصلاً نمیگذره..

عکس های عاشقانه

عکس های عاشقانه فانتزی

زیباترین عکس های عاشقانه و نوشته های عاشقانه LOVE

دلــــم بالــکنــــــی مــــــی خواهـَــد رو به شَهـــر…

و کَمـــــــی بـاد خنکــــ و تاریکـــــی …

یکــــ فنجان بــزرگ قـَهوه …

یک جــُـرعه تــو …

یکــــ جـُرعـــه من …

و سـکوتـــــــــی که در آن دو نگـــاه گـــره خـــورده باشَـــد …

بــــــی کلام…

میـــــدانـــــــی…!؟

دلـــَـم یک “من” مـــــی خواهــد بــَـرای تــو…

و یک “تــو” تـــا ابــَــد بــرای مــَـن …

عکس های عاشقانه

زیباترین عکس های عاشقانه و نوشته های عاشقانه LOVE

بـراے دُخـتـَـرم آرزوے خــوشــبـخـتـے مــے‌کــنــم،

مــادرم هــم بـــراے مـَـن آرزوے خــوشبـخـتے کــرده بود،

و مـــادرش هــم بـــرای ِ مــادرم…
نـــا امیــد نیـــستــم!

یــکــ روز عــاقـبتـــــ …

دُختـــرے از نـسـل ِ مـــا خـــوشبــخـتــــ خـــواهــد شُـــد…!!!

عکس های عاشقانه

زیباترین عکس های عاشقانه و نوشته های عاشقانه LOVE

چگونه فکر می کنی پنهانی و به چشم نمی آیی ؟

تو که قطره بارانی بر پیراهنم

دکمه طلایی بر آستینم

کتاب کوچکی در دستانم

و زخم کهنه ای بر گوشه ی لبم

مردم از عطر لباسم می فهمند

که معشوقم تویی

از عطر تنم می فهمند که با من بوده ای

از بازوی به خواب رفته ام می فهمند

که زیر سر تو بوده است..

عکس های عاشقانه

عکس های عاشقانه رمانتیک

زیباترین عکس های عاشقانه و نوشته های عاشقانه LOVE

ﺷﺪﻩ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﻟﺖ ﻣﺎﻝِﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ک ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺳﺨﺖ ﺩﻧﺒﺎﻝِﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ک ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘـﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﺎﻓﻪ ﯼِ ﺍﺑﺮﯼ
ﺗﻪِ ﻓﻨﺠﺎﻥِ ﺗﻮ ﻓﺎﻝِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺧﻮﺵ ﻭ ﺑﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﯼِ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺩﻟﺖ ﺟﻮﯾﺎﯼِ ﺍﺣﻮﺍﻝِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ ﺍﮔﺮ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﮔﻮﺷـﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ
ﻧﺼﯿﺒﺖ ﺑﻮﻕِ ﺍﺷﻐﺎﻝِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺣﻮﺍﺱِ ﺁﺳﻤﺎﻧﺖ ﭘﺮﺕ ﺭﻭﯼِ ﺷﯿﺸـﻪ ﻫﺎﯼِ ﻣﻪ
ﺳﮑﻮﺗﺖ ﺟﺎﺭ ﻭ ﺟﻨﺠﺎﻝِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﺐِ ﺳﺮﺩِ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻟﺮﺯﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺑﻪ ﺩﻭﺭِ ﮔﺮﺩﻧﺖ ﺷﺎﻝِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻦ ﺑﺮﺍﯼِ ﻋﯿﺪﻫﺎﯼِ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ
ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺴﺘﺎﻝِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﺒﯿـﻪِ ﻣﺎﻫﯽِ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺭﻭﯼِ ﺁﺏ ﻣﯽ ﻣـانی
ﮐﻪ ﺳﯿﻦ ﺍﺕ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻝِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﻮﺩ ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﺍﺵ ﺭﻭﺯﯼ ﺷﺮﺍﺑﯽ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ
ﺍﮔﺮ ﺑﻐﻀﺖ ﻟﮕﺪﻣﺎﻝِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕـــﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼِ ﺁﻥ
ﺍﻻ ﯾﺎ ﺍﯾﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻝِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕـــﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺳﻬﻢِ ﺳﯿﺐِ ﺁﺭﺯﻭﻫـﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽات مالِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دیگر نیست..

عکس های عاشقانه

زیباترین عکس های عاشقانه و نوشته های عاشقانه LOVE

مقصر نبودی

عاشقی یاد گرفتنی نیست

هیچ مادری گریه را به کودکش یاد نمی دهد

عاشق که بودی

دستِ کم

تشری که با نگاهت می زدی

دل آدم را پاره نمی کرد

مهم نیست

من که برای معامله نیامده ام

اصل مهم این است

که هنوز تمام راه ها به تو ختم می شوند

وتو در جیب هایت تکه هایی از بهشت را پنهان کرده ای نوشتن

فقط بهانه ای است که با تو باشم

اگر چه

این واژه های نخ نما قابل تو را ندارند .

عکس های عاشقانه

عکس های عاشقانه

 

برای اطلاع از آخرین و جدیدترین عکس عاشقانه و متن عاشقانه کلیک کنید

 

5/5 - (1 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/zvZ2
ممکن است شما دوست داشته باشید
11 نظرات
 1. maryam می گوید

  خیلی عالی بود ممنون از سایت خوبتون
  محشرین!

 2. معصومه می گوید

  خيلى عالى بود مرسى

 3. dostali می گوید

  واقعا خیلی خوبن

 4. مهدی می گوید

  واقعا مرسی

  1. admin می گوید

   ممنون مهدی خان

   منتظر عکس های جدید باشید

 5. zahra می گوید

  خیلی قشنگ بودن.

 6. Nazi می گوید

  خیلی عالی بود مرسی…

 7. محمد حسین می گوید

  خیلیییییییی خوب

 8. یاسیییییییییییییییییییی می گوید

  اییییییییییییییییییییییییییییی بد نبوووووووود منتظر عکسای بعدیتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم موفق باشییییییییییییییییییییییییییییییییی

 9. سام ظفری می گوید

  مرسی

 10. محمد می گوید

  محشره محشر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.