سری جدید عکس های عاشقانه و عکس نوشته های غمگین عاشقانه

30 788

سری جدید عکس های عاشقانه و عکس نوشته های غمگین عاشقانه

در این مطلب برای دوستان سعی کردیم جدید ترین عکس های عاشقانه و متن های عاشاقنه رو فراهم کنیم . باشد شما راضی

جدیدترین عکس های عاشقانه 

سری جدید عکس های عاشقانه و عکس نوشته های غمگین عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه

 

میدونین….

یه وقت هایی هست دلت گرفته…

یه وقت های هست به زورنفس میکشی…

یه وقت هایی هست خسته ای از خودت از خودت متنفری…

یه وقت هایی هست به بقیه کمک میکنی شادشون میکنی به غصه هاشون گوش میدی ولی برای خودت کسی نیست…

یه وقت هایی هست همه از ناراحتن حتی خدا…

یه وقت هایی هست بغض قدیمی توی گلوت چنبره زده هر روز بیشتر بهت فشار میاره…

یه وقت هایی هست میخوای فرار کنی از دست همه ولی نمیشه….

یه وقت هایی هست دلت میخواد ساعت ها اروم یه گوشه بشینی و اروم توی خودت بشکنی….

یه وفت هایی هست به خودت میای میبینی دیگه هیچ کس نمیشناسدت حتی خانوادت…

یه وفت هایی هست که تنها کسی که به حرفات گوش میداد (خدا) ازت ناراحته….

یه وقت هایی هست دیگه خودتم بیخیال خودت میشی….

رها میشی….

جدیدترین عکس های عاشقانه

سری جدید عکس های عاشقانه و عکس نوشته های غمگین عاشقانه

مرد باس وقتی از دست خانومش عصبانی میشه،

فریاد بزنه….

بعد کمربندشو دربیاره،بره سمتش،

کمربندو بندازه دور کمرش و با چشم غره و ملایمت بهش بگه:

بــــــــــــــوس یا گـــــــــــــــــاز؟

جدیدترین عکس های عاشقانه

 

من خــــــــــوشبخــــت ترینم . . .

چـــون تــــــــو رو دارم . . .

تــــــویی که حتـــــی فکر کردن بهت . . .

قلبمـــــو گرم میکـــــنه . . .

تـــــو رو با همـــه دنیــــــا هم عوض نمیکنم . . .

هیـــــچوقت اینقــــــدر آرامش نداشتـــم

محبوب ِ قلبـــــم . . .

دوستــــــت دارم.با اینکه نمیدونم حسم دو طرفه اس یا نه!

پس به سلامتیه روزی که بشینی این پستای منو بخونی و بگی ببخشید عشقم که اینقد عذابت دادم

جدیدترین عکس های عاشقانه

سری جدید عکس های عاشقانه و عکس نوشته های غمگین عاشقانه

به سلامتی اون دختری که سردی دستاشو با گرمای

بخاری ماشین

یه بچه پولدار عوض نمیکنه به سلامتی اون پسری

که وقتی یه دختر ناز خوشگل تو خیابون می بینه

سرش رو بندازه پایین بگه هر چی هم

که باشی انگشت کوچیک یه عشق

خودم نمیشی….

جدیدترین عکس های عاشقانه

سری جدید عکس های عاشقانه و عکس نوشته های غمگین عاشقانه

به سلامتی دختری که خنده .شوخی ها و لوس بازی هاش…

فقط واسه عشقشه

باپسره غریبه شوخی نمیکنه.نمیخنده…

چون میدونه عشقش اذیت میشه …!

جدیدترین عکس های عاشقانه

 

میدونی چیه اره من حسودم.حسودم روت چون دوست دارم.چون وقتی میگم میخوام واقعا میخوامت.

میخوام بدونی که واسه با تو بودن خیلی سختی کشیدم.بمون با من ولذت تمامو از زندگیت ببر.

دنیارو برات بهشت میکنم اگه بمونی.دوست دارم.

جدیدترین عکس های عاشقانه

سری جدید عکس های عاشقانه و عکس نوشته های غمگین عاشقانه

دختر :من دارم میرم بیرون عشقم

 دوس پسر الکی :برو عشقم!

 دوست پسر معمولی :اوووووم، مواظب خودت باشیا عزیزم!

 دوست پسر فاب :شما جایی نمیری! بشین سر جات تا سگ نشدم

جدیدترین عکس های عاشقانه

سری جدید عکس های عاشقانه و عکس نوشته های غمگین عاشقانه

میگن هیچ عشقی تو دنیا

 مثه عشق اولی نیس…….

 زر زده هر کی اینو گفته

 اتفاقا هر چی جلو می ری ب موارد بهتری بر می خوری

جدیدترین عکس های عاشقانه

سری جدید عکس های عاشقانه و عکس نوشته های غمگین عاشقانه

دقایقی در زندگی هستند که دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود که میخواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی….

جدیدترین عکس های عاشقانه

سری جدید عکس های عاشقانه و عکس نوشته های غمگین عاشقانه

 عشــق اگــر خـط مــوازی نیسـت،چیسـت؟ یـ ـا کتـاب جملــه ســازی نیســت،چیسـت؟! عشـق اگــر مبنــای خلــق آدم اســت پـس چــرا ایـن گـونـه گنــگ و مبهــم اسـت؟ پـس چــرا خـط مـوازی مـی شـود!!! از چـه رو هــر عشـق،بــازی مـی شــود؟!

جدیدترین عکس های عاشقانه

سری جدید عکس های عاشقانه و عکس نوشته های غمگین عاشقانه

ﻭَﻗﺘـــﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﯾِﮑــــﯽ ﻣِﺜـــﻞ ﻧﻮﮎ ﭘﺮﮔــــﺎﺭ☞

♥ﻫََﻤﻪ ﺟـــﻮﺭﻩ ﭘـــﺎﺕ ﺛﺎﺑِﺖ ﻭﺍﯾﺴـــﺎﺩﻩ♥

✶ﻫَﺮﻃـــﻮﺭ ﺑِﭽﺮﺧــــﯽ،ﺑِﮑِﺸــــﯽ ﺗِﮑﻮﻥ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ✶

♛ﺗﻮﺍﻡ ﺩﻭﺭِﺵ ﺑﮕــــﺮﺩ♛

☜ﺩﻭﺭِﺵ ﻧـــــــﺰَﻥ☞

جدیدترین عکس های عاشقانه

سری جدید عکس های عاشقانه و عکس نوشته های غمگین عاشقانه

خدایـــــــــــــــــــــــــــــا …

چه ساختــــــــه ایــــــــــــــــــــــــــــ …

دل آدم هایت یکــــــــــــــــی ازیکــــــــــــــــی سنگــــــــــــی تر …

دروغ هایشان یکــــــــــــــــــــی از یکـــــــــــــــی زیباتر …

نگاه هایشان یکــــی از یکـــــــــــی معنی دار تر و سنگین تر …

روحشان یکـــــــی از یکـــــــــــــی هـفـــتـــــــــــ رنـــگـــــــــــ تر …

و

هر یک برای خود ،

یکــــــــــــــی از یکـــــــــــــــی خــــــــــــــدا تـــــــــر !…

جدیدترین عکس های عاشقانه

سری جدید عکس های عاشقانه و عکس نوشته های غمگین عاشقانه

به چشمهایت بگو

نگاهم نکنند…

بگو وقتی خیره ات می شوم کارشان به کار خودشان باشد…!

نه که فکر کنی خجالت می کشم ها…..نه!

حواسم نیست…

عاشقت می شوم

جدیدترین عکس های عاشقانه

سری جدید عکس های عاشقانه و عکس نوشته های غمگین عاشقانه

می گویند عشق خدا به همه یکسان ست

ولی من می گویم مرا بیشتر از همه دوست دارد

وگرنه به همه یکی مثل تو میداد …

جدیدترین عکس های عاشقانه

سری جدید عکس های عاشقانه و عکس نوشته های غمگین عاشقانه

دختر بآس یه دفعه

آقاشونو از پشت بغل کنه و بگه

تو عزیزِ دلِ مَنی …

بعد یه دفعه توو اوجِ احساسات

نیشگونش بگیره ، فرار کنه …

جدیدترین عکس های عاشقانه

سری جدید عکس های عاشقانه و عکس نوشته های غمگین عاشقانه

دختر است دیگر. . .

همین که بفهمد ممکن است گاهی دل تنگش شوی

. . . گاهی نگرانش شوی

. . . گاهی دلت بی هوا هوایه شیطنت هایت را بکند

. . . لجباز میشود. .. شیطنت هایش بیشتر میشود

. . . ولی با هر بار دیدنت عاشق تر میشود

. . . همان فشار کوچکی که به دستانش وارد میکنی تا مردانگیت را به رخش بکشی

. . . دیوانه ترش میکنند. . . دختر است دیگر. . .(!)

جدیدترین عکس های عاشقانه

سری جدید عکس های عاشقانه و عکس نوشته های غمگین عاشقانه

سلامتی پسری که شب عروسی عشقش مست مست رفت دم در تالار نشست اما عروسی رو بهم نزد …
صبر کرد تا عروس بیاد بیرون …
عروس اومد همه بهش هدیه میدادن …
پسر هم رفت هدیشو داد …
عروس گفت این چیه؟
پسر گفت: این همون قرانیه که بهش قسم خوردی مال من بشی…

جدیدترین عکس های عاشقانه

سری جدید عکس های عاشقانه و عکس نوشته های غمگین عاشقانه

ميگى دوسش ندارى ولى،شبا فقط به اون فكر ميكنى!

ميگى ازش بدت مياد ولى هنوز با خاطراتش زنده اى!

ميگى ديگه بهش فكر نميكنى ولى وقتى صداش تو ذهنت ميپيچه اشكت سرازير ميشه!

ميگى تنها اومدم تنهام ميرم!ولى وقتى صحنه رفتنش يادت مياد سردت ميشه!

ميگى أصلاً برام مهم نيست ولى وقتى شماره موبايلشو تو موبايلت ميبينى دوس دارى بهش زنگ بزنى!

ميگى فراموشش كردى ولى وقتى خنده هاش يادت مياد ديوونه ميشى!

ميگى….ميگى….!

همه ى اينها را به ظاهر ميگويى اما از باطن هنوز عشقت است،هنوز دنيا رو باهاش عوض نميكنى، هنوز بهش فكر ميكنى، هنوز به خاطرش گريه ميكنى …..

به همه اينها كه ظاهرت با باطنت فرق دارد درد ميگويند….درد تنهايى….درد جدايى….دردي كه هيچ كس ، هيچ كس به جز خودت نميتواند دركش كند …………هيچ كس…………

جدیدترین عکس های عاشقانه

سری جدید عکس های عاشقانه و عکس نوشته های غمگین عاشقانه

عکس های عاشقانه

 

برای اطلاع از آخرین و جدیدترین عکس عاشقانه و متن عاشقانه کلیک کنید

 

 

3.6/5 - (5 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/l2VB
ممکن است شما دوست داشته باشید
30 نظرات
 1. سمیه می گوید

  مرسي از سايت خوبتون

 2. تانیا می گوید

  واقعا عالی بود.ممنون….

 3. khatira می گوید

  بسیار زیبا بود.

 4. تنها می گوید

  عالی بود

 5. sadegh می گوید

  بسیار زیبا

 6. sayedobaidullahhabibi می گوید

  عشقم؟؟؟♥
  میدونی دلم برات تنگه♥
  میدونی الان از نبودنت دارم میمیرم♥
  میدونی چقدر نیاز دارم تو بغلت یه عالمه گریه کنم♥
  و بعد تو بگی روانی من که اینجام♥
  میدونی دلم میخواد تو چشمات نگاه کنم و اروم سرم و بگیرم پایین و بعد بگی روانی روانیتم♥
  میدونی دلم چقدر میخواد دستم و بگیری و ببری به بقیه نشونم بدی و بگی ایشون زندگیمن♥
  میدونی چقدر دوست دارم وقتی اذیتم میکنی و از پشت تلفن صدای داغونم و میشنوی اروم میگی غلط کردم بخند عشقم♥
  میدونی دلم میخواد وقتی از هوای سرد میلرزم بجای اینکه کتتو بهم بدی اروم از پشت بغلم کنی و بگی بیا عشقم جات فقط اینجاست♥
  میدونی چقدر دلم میخواد وقتی باهات لجبازی میکنم و میگم برو نمیخوامت و دوست ندارم اروم بیای دم گوشم و بگی هر غلطی میخوای بکن فقط حق نداری بغیر من کسی بهت بگه زندگی♥
  میدونی چقدر دلم میخواد وقتی دخترا تو خیابون بهت نگاهای منظور دار میکنن اروم پیشونی مو ببوسی و بگی قربون حسودیت بشم تو یه چیز دیگه ای♥
  میفهمی چی میگم یا باز خودتو میزنی به اون راه؟؟♥
  کاش بودی…عشق من

  1. عسل می گوید

   خخخخخخ بیخیال بابا

  2. توسکا می گوید

   عالی بوددمت گرم گل گفتی لاییییییییییییییییک

  3. ناشناس می گوید

   عالیه واقعا

  4. ناشناس می گوید

   لایک

 7. zahra می گوید

  خیلی باحاله حال کردم دمتون گرم..

  1. admin می گوید

   ممنونم زهرا جان

   سایت بروز میشه با عکس های شیک

   حتما سر بزنید

   با تشکر

 8. سلنا می گوید

  سلام خوبین مطلباتون عالین خیلی خوبن راستی یک در خواست دارم اونایی که مبتن نظر میدنt

 9. Fifo می گوید

  عالی بود دمتون گرم

 10. راضیه می گوید

  خیلی خیلی خوب بود دوس داشتم* ممنون ازسایت خوبتون

  1. admin می گوید

   خواهش میکنم راضیه خانوم بازم سر بزنید

 11. زهرا می گوید

  عشق یکی و دوتا وسه تا نیست0عشق تکه0یکیه0لطفانگید ک هیچ عشقی عشق اول نمیشه0عشق اگه عشقه واقعی باشه برای همیشه اول میمونه

  1. admin می گوید

   ممنونم از متن قشنگتون

 12. leyla می گوید

  ممنون از سایت خوبتون خیلی زیبا بودن

 13. رقیه می گوید

  واقعا عالی بود خیلی خوشم اومد ممنون

 14. زهرا می گوید

  عالی من غبلنا اینا رو درک نمی کردم ولی حالا که در سن 17 سالگی اولین شکست عشقی رو خورم بهتر از هر کس درک می کنم

 15. علیرضا رحمتیان می گوید

  عالی بود. ممنون

 16. نفس می گوید

  عالی بود میسی

 17. amin.reza می گوید

  خوب بود ولی ایکاش میشد دانلود کردشون

  1. admin می گوید

   روی عکس راست کلیک و سیو از بزنید سیو کنید

   با تشکر

 18. behnaz می گوید

  سلام عکسها قشنگ بودن.میشه برام ایمل کنید عکس جدید ممنون.

 19. حسام می گوید

  دمت گرم…. خوشم اومد

 20. حسام می گوید

  سایتتون عالیه دمتون گرم…. مرسی

 21. فاطمه می گوید

  ای کاش هرکی همونجاباشه ک دلش میخاد…

 22. SAHAR AHADI می گوید

  سلام سحر هستم از کابل بسیار بسیار مقبول بودن سپاس از سایت زیبای تان خیلی ها تشکرررررر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.