متن ، جملات زیبا و عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم

0 4,906

متن ، جملات زیبا و عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم

گلچین زیباترین متن ، جملات زیبا و عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم و مجموعه جدیدترین عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم و جدیدترین و زیباترین پیام تبریک و پیامک عاشقانه 

 

عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم


سلام علاقه‌یِ خوبم

علاقه جانِ من

می‌دانی!

دوستت دارم

به هزار هزار و هزاران هزار دلیل


دوستت دارم چون دوست داشتنَ‌ت حال می‌دهد

خوب است، کیف می‌دهد

چون موهایَ‌ت ناز بر شانه‌ات می‌افتد

می‌رقصد! در باد وِل می‌شود وُ می‌رقصم!


چون خنده‌هایِ تو جان است

تو می‌خندی،

من تازه می‌شوم، روز نو می‌شود وُ

جهان تازه آغاز می‌شود


دوستت دارم، چون دوست داشتنَ‌ت مرا بزرگ می‌کند

بزرگ می‌شوم بزرگ دیده می‌شوم

دردهام خوب می‌‌شود وُ دلتنگی‌هام

 

دوستت خواهم داشت

باشد که بودن در آسمانِ این خانه را

از ستاره بیاموزی

که من در شب

خودم را یافته‌ام

تو را

و حضورِ نوری که خفتگان را

به عشق بیدار می‌‌کند


دوستت خواهم داشت

باشد که هر پنجره

خاطره‌ای باشد

برای انتظار در باران

و بارانِ در انتظار

که این کوچه

پر از عطرِ دیدار‌های دوباره است

 

عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم


ببخشید که دوستت دارم

ببخشید که ناگهان پیدایم شد

ببخشید که حس خوبی به تو دارم

ببخشید که بد بودم، کم بودم، یا دیر رسیدم

که انتظار زیادی از تو دارم


ببخشید که حتی

هر چند لحظه‌ای کوتاه

نتوانستم بگویم دوستت دارم


ببخش و در یک قدمی دوست داشتن این پا و آن پا نکن

دیگر نمی‌خواهم فعل‌هایم ماضی شوند

نمی‌خواهم «دوستت دارم»، «دوستت داشتم» شود


در هر حال اما

ببخشید که من دوستت دارم

 

عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم


انتظار،

انتظارِ این‌که دوباره بیایی

دوباره بگویی سلام

دوباره دوستت دارم مُدام


سلام،

می‌آیی برویم بهار بیاوریم،

آخر امسال دیر کرده است

می‌ترسم!

با این زمستانِ بی برف وُ هوایِ دم کرده‌‌یِ محبوس

می‌ترسم راه را خطا روَد وُ

به خانه‌یِ ما نیاید


چه‌قدر تو مهربانی!

چه‌ خوب است که این‌همه دوستت دارم


عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم

دوستت‌ می‌دارم‌

تو به‌ زندگی‌ می‌مانی

به‌ نوشیدن‌ جرعه‌ای‌ آب‌ در فاصله‌ی‌ دو رؤیا

به‌ بوییدن‌ عطرِ یکی‌ نامه‌ْ پیش‌ از گشودنش‌

به‌ سلام هر سپیده‌دم‌

به‌ فرونشاندن‌ عطش‌ اطلسی‌ها

به‌ زنگ‌ بی‌هنگامِ تلفن‌

با خبری‌ گوار یا ناگوار


به‌ پرسیدن‌ نشانی‌ آشتی‌ از عابری‌ اخم‌آلود

به‌ گشودن‌ پنجره‌ رو به‌ بی‌حیایی‌ باران‌

به‌ تماشای‌ چهره‌ی‌ ماه‌ از شکاف‌ پرده‌ها

به‌ شبنمی‌ که‌ کنج‌ِ چشمان‌ یکی‌ کودک‌ می‌نشیند

آن‌سوی‌ ترکه‌ی‌ نخست‌ ناظم‌ دبستان‌

به‌ بوییدن‌ گونه‌ی‌ سیب‌ پیش‌ از گاز زدن‌


به‌ شنیدن‌ صفحه‌ای‌ پرغبار از خنیاگری‌ مرده‌

به‌ تحریر شرحه‌شرحه‌ی‌ او در گردنه‌های‌ گریان‌ ترانه‌

به‌ قدم‌ زدن‌ در گورستان‌

به‌ ریسه‌ رفتن‌ فاحشه‌ای‌ تنها در شب‌ تار


به‌ رقص‌ پُر شتاب‌ پشه‌ها

فراگِرد چراغ‌ کوچه

به‌ بالا پریدن‌ گربه‌ از دیوار

و به‌ انتظار


و من‌ تو را دوست‌ می‌دارم‌

چرا که‌ دوست‌ می‌دارم‌ زندگی‌ را

آب‌ را و رؤیا را

بوییدن‌ نامه‌ را

سلام سپیده‌ و عطش‌ اطلسی‌ را

زنگ‌ تلفن‌ و اخم‌ عابر را

ماه‌ را و پنجره‌ را


شکاف‌ پرده‌ و چشمان‌ کودک‌ را

بوسه‌ی‌ سیب‌ُ غبار صفحه‌ را

تحریرُ ترانه‌ را

گورستان‌ُ فاحشه‌ را

رقص‌ُ گربه‌ را

و انتظار را!

 

عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم

 

چرا دروغ؟!
امروز اعتراف میکنم..
دوستت دارم..
همه میگویند قیدت را بزنم..
اما "نمیــــزنم"..
آری!
شاید هیــــچ وقت مال من نشوی..
اما میخواهم که دوستت داشته باشم..!
همه میگویند فراموشش کن..
من هم میگویم: "نمیــــــتوانم"..
اما دروغ میگویم!!!!!
"میــــــتوانــم"..
اما..
"نمیــــــــخواهم"..!
نمیـــــخواهم فراموشت کنم..
اشکالی ندارد..
زجــــر میــکشم اما..
در دلم نگــــه میدارمت..!
این همه مدت با نداشتنت
عاشقت ماندم..
شماهایی که میگویید:
لیــــاقــتت بیشتر از اینهاست..!
من حرف از لیاقت "نمیـــــزنم"..
حرف من..
عشق است…
عشق!
چیزی که همه ی شما فکر میکنید
تجربه اش کردید..
اما فقط "فـکــــر" میکنید!
عشقم..
حرف آخر
از همه چیزم بخاطرت گذشتم..
هیچ کدام را نفهمیـــــدی!
اما مهم نیست..!
من از اینها نگذشتم که بیایی سمتم!گذشتم چون
وظیفه ی عاشق است..
که بخاطر عشقش ..
از همـــــه چیــــــز بگذرد!
از هــمـــه چیـــز!

 

عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم

 

شب را دوست دارم…چون تو آن را برایم معنی میکنی…چون تو را دوست دارم.
تپش قلبم نشانه ی وجود توست….
وجودت را دوست دارم چون آرامش را برایم به ارمغان می آورد..
و نشانه اش اشک چشمانم در نبود توست…
چقدر آسون بهم میگی اگه من مزاحمتم بگو تا برم!!!
مگه از دلم خبر نداری؟!
مگه از دلی که وقتی تورو میبینه طوفانی میشه وقتی به آسونی حرف
رفتنو میزنی چشام بارونی میشه خبر نداری؟
یعنی به همین راحتی که میگی به همین راحتی ام میری؟!
یعنی دوسم نداری؟
دوستم داشته باش ، هـمانـگونه که من دوستـت دارم….
بگذار فاصله من و تو کمتر از آنی باشد:
که می خواهـیـم و نمی توانـیـم

که می توانـیــم و نمی گـذارنــد !

بگذار میان من و تو فاصله ای نـمـانــد 

نه به خاطر خودت ،

و نه به خاطر من !

به خاطر این عـشـق دوسـتـم داشـتـه باش…
بـیـش از آنی که من دوسـتـت دارم….
گفتی وقتی دستمو میگیری آرامش داری!!!اما حالا….
اما حالا شاید بود و نبودم واست فرقی نداشته باشه!!!!
گفتی هنگامی که در آغوشت هستم قلبت احساسم میکند!!!اما حال….
چندی است که قلبت مرا احساس نکرده….
شاید احساس از قلبت پرواز کرده!!!!
گفتی که اگه بهت بگم برو…میری!!!!
پرسیدی برم!؟و من هیچ جوابی نداشتم!!!!
جواب نداشتم چون اگر دوست داشتنی وجود داشت حرف رفتن آسان
نبود….
به احساست نیاز دارم چون دوستت دارم!!!!
چون تورا برای خود میدانم و نه دیگری!!!!
مانند شیطان!!!!
شیطان عاشق خدا بود و می خواست تنها عاشقش باشد
فریاد زد 000اما خدا نشنید000
خدابزرگ بود 000می خواست عاشقی کند000
آدم را آفرید000
آدم عاشق شیطان شد
و خدا تنها ماند000
به همین سادگی
اما من چه کنم؟!
تو بگو؟! کجای کارم اشتباه است که به آسانی مرا تنها میگذاری؟!
گناه من فقط عاشق شدن بود….فقط عاشقی!!!
میدانم…گناه بزرگی است!؟
به خاطر گناه بزرگی که مرتکب شدم مجازاتش هر چه باشد میپذیرم!!!!
از کودکی به من آموختند که دوست بدارم و حال که تو را دوست دارم
میگویند فراموشش کن!!!!
گفتم نمیتوانم و همه مرا پس زدند!!!!
من ماندم و تو !!!! تو شدی تمام زندگی من….
و اکنون تو چه راحت حرف رفتن میزنی!!!
همه مرا تنها گذاشتند….و اکنون تو نیز میخواهی مثل دیگران باشی!؟
شکایتی ندارم….
نمیدانم چرا به هرکس دل دادم بی وفا شد….چو پابندش شدم از من جدا شد!!!
و من منتظر مجازاتی که برایم به جرم عاشقی در نظر داری هستم!!!!
شاید….
امشب شب اخره که مزاحم دلت شدم!!!
خورشید فردا مال تو ٬ ببخش که عاشقت شدم!!!
بدرقه لازم ندارم ٬ میرم عزیزترین من!!!
نذار بمونم زیر پا ٬ قلبمو بردار عشق من!!!
دوست دارم برای تو فقط یه حرف ساده بود!!!
غافل از اینکه قلب من منتظر اشاره بود!!!

 

عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم

 

چقدر دلم برای روزهای رویایی که باهم در رویاهامان می ساختیم تنگ شده….چند ساعتی است ندیدمت اما عجیب دلم تنگ است.تنم از سرمای زمستان یخ زده و لرزان شده، دلم کلبه کوچکمان را میطلبد… کلبه ای که در آن منشا گرمای آغوش گرم توست و بوسه هایت که آرامش دنیا را به قلب کوچکم هدیه می کند…

 

عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم

متن ، جملات زیبا و عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم

عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم

متن ، جملات زیبا و عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم

عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم

متن ، جملات زیبا و عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم

عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم

متن ، جملات زیبا و عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم

عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم

متن ، جملات زیبا و عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم

متن ، جملات زیبا و عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم

عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم

متن ، جملات زیبا و عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم

عاشقانه اعتراف میکنم دوستت دارم

 

برای اطلاع از آخرین و جدیدترین اس ام اس های جدید کلیک کنید

این مطلب چطور بود؟
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/YMns
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.