زیباترین دلنوشته های طولانی و زیبا رویایی همراه با عکس نوشته تصویری

1 21,986

زیباترین دلنوشته های طولانی و زیبا رویایی همراه با عکس نوشته تصویری

دلنوشته های طولانی و زیبا ، همراه با انواع انواع دلنوشته های زیبا و طولانی برای عشقم جذاب ترین دلنوشته های طولانی زیبا  دلنوشته طولانی گلچین دلنوشته های زیبا و طولانی را در اختیار شما همراهان عزیز در این مجموعه از سایت روزگار قرار میدهیم  

 

دلنوشته های طولانی و زیبا، دلنوشته های طولانی و زیبا عاشقانه

 

زیباترین دلنوشته های طولانی و زیبا رویایی

 

خدایا حواست هست؟!

صدای هق هق گریه هایم…

از همان گلویی می آید که تو…

از رگش به من نزدیک تری!!!


مرا دوست بدار…
مرا دوست بدار! به سانِ گذر از یک سمت خیابان به سمتی دیگر، اول به من نگاه کن… بعد… به من نگاه کن… و بعد، بازهم مرا نگاه کن!


اینــــ دلــــ …
 

اینــــ بـــــار ڪــــہ آمــــدے
دستــانتــ را روے قلبمـــ بـــگـذار
تـــــا بفهمــے اینــــ دلــــ …
بــــا دیــــد نــــ تــــــــو
نــمــے تــپـــد
مــے لـــــــرزد

 

دلنوشته های طولانی و زیبا، دلنوشته های طولانی و زیبا عاشقانه


ایـــــنجا"مــــــــالِ من" اســــــت…

ایـــــنجا"مــــــــالِ من" اســــــت ؛ مــــــــــــالِ خــــــودم ؛ اجبـــــاری نیســــت بیایـــــی و نمانــــی . مَـــــن، بـــــه "تنهایـــــی" عــــــادت دارم اینجــــــا مَـــــــن مینــویسَـــــــم خُـــــــــودم را لحظـــــــه هایـــــــم را عصبانیتـــــم را دِلتَنگـــــی هایــــــَم را غُــــرغُــــر هایَــــم را گِـلِـــــه هایـــی کـــه هیــــچ گــــاه بــه زبـــان آورده نِمیشونــــد وَ مُـــــدام نوشتــــــــه میشونــــد چیــــزهایــــی کـــه روزی آزارَم میدادِه. خُــــــــودَم را …تــــــــو را… او را … همــــــــــه را … تــــــــویِ آشُفتـــــــــه تَریــــــــن لَحَظــــــات هَــــم مَـــرا بِبینــــی ظاهـــــرَم آرام اســــت. امــــــــــا اینجــــــــا کلمِــــه هایــــم فَریـــــاد اســـت اینجــــــــا مـــــالِ مَــــــن اســــــت مــــــــالِ خـــــــــــودَم… هَــــــــــر جـــــــــور دِلَـــــــــم بخواهَـــــد تــــوش مینویسَــــم تــــا آرامَـــــم کُنــــد وَقتـــــــــــی صِــــــدا کَـــــــــم مــــــی آوَرَم ؛ وَقتـــــــــــی دَردَم میگیـــــــــرَد؛ وَقتـــــــــــی بُغــــــــــض میکُنـــــــــــم ؛ وَقتی میمیـــــــــــــرم. هــــــــر کَـــــس دلـــــــش گرفتــــه اســــت، از اینــــجا بـــــرود . اینجــــــا . . . اُتـــــــــاقِ خاطــــــراتِ تَــــــــــرک خُـــــــــوردِه ی مَــــــــن اســـــــت


دلت تنگ یک نفر که باشد…
دلت تنگ یک نفر که باشد !تمام تلاشت را هم که بکنی تا خوش بگذرد و لحظه ای فراموشش کنی فایده ندارد ….تو دلت تنگ است ،دلت برای همان یک نفر تنگ است ""تا نیاید …تا نباشد ….هیچ چیز درست نمی شود …


درد داره…
درد داره موقعی که هنوز
دوستش داری امانبایدبه روی خودت بیاری…
موقعی که میخوای مثل قبل بشی امانمیشه…
موقعی که یادکاراش میوفتی ویه لبخندمیادگوشه لبت…
موقعی که دل یه چیزی میگه وعقل یه چیزدیگه …
موقعی که کلی خاطره خواه داری امادلت پیش یه بی معرفته…
موقعی که بایدازش ناراحت باشی امانمیتونی…
موقعی که نمیدونی کجای زندگیشی…
موقعی که میدونی بهت پیام نمیده اماباشنیدن صدای هرزنگ تلفن نفست بندمیاد…
موقعی که بهش نیازداری امانیست..

 

دلنوشته های طولانی و زیبا، دلنوشته های طولانی و زیبا عاشقانه

 

خاطره…
خــــاطـــــره یــعــنــی :

یــه سکـــــوت غـیــرمــنــتــظــره …

مــیــان خــنــده هـــای بـلـنـــــــــد ……..!

 

بی حسی…
مـــــن فَــرامــــــوش نکـــــــرده ام …

مـــــن از نـهـایــــــت درد …

به " بــے حســــــے " رسیــــــده ام …….!


لحظه ای هست بعد بوسه

همان وقتی که لبها از هم جدا شده اند

و روحت مشغول مزمزه کردن طعمی است که چشیده

لحظه ای هست بعد بوسه

که پیکرها کمی از هم فاصله می گیرند

و چشم ها جایگزین لبها میشوند

آن چشم در چشم شدن

بهشت خدا را با آن نگاه عاشقانه عوض نمیکنم….

 

دلنوشته های طولانی و زیبا، دلنوشته های طولانی و زیبا عاشقانه


تمرین …
من اگر عاشقانه مینویسم
نه عاشقم و نه معشوق کسی!
فقط مینویسم تا عشق یاد قلبم بماند…
در این ژرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها 
فقط تمرین آدم بودن میکنم..
 

 

نه بهار با هیچ اردیبهشتی، 
نه تابستان با هیچ شهریوری، 
و نه زمستان با هیچ اسفندی، 
اندازه پاییز به مذاج خیابانها خوش نمی آید؛ 
پـائیز مــهری دارد کـه بـــَر دل هـر خیـابان می نشیند.

 

منو اونطور که دوست داری تصور نکن
من سوژه ی گالری عکس هات نیستم
بزار راحت بت بگم
من، همینم
بی فتوشاپ

 

دلنوشته های طولانی و زیبا، دلنوشته های طولانی و زیبا عاشقانه


عکســـــت…


عکســـــت را نگـــــــــــــــــــــــــــــاه میکنــــم….

آخ

کــــه ایــــن عکـــس

پیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نمیشـــود…

امــــــا…

پیــــــــــــــــــرم میکنـــــــــــــــــــد….

 

یکرنگی…
یکرنگ که باشی ، زود چشمشان را میزنی ، خسته میشوند از رنگ تکراریت


این روزها دوره ی رنگین کمان هاست…


‎ﺩﺧﺘﺮ : ﻋﺸﻘﻢ ﺷﺮﻁ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﻨﯿﻢ؟؟؟
ﭘﺴﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ … ﺑﮑﻨﯿﻢ …
ﺩﺧﺘﺮ : ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﯽ …
ﭘﺴﺮ : ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ …
ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ..
24 ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﺸﻘﺶ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻤﯿﺮﻩ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ …
24 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺮﻩ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ
ﺩﺧﺘﺮ .. ﺩﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﻪ ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ … ﺩﺍﺧﻞ
ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺒﻞ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪﻩ
ﻭ ﺭﻭﺵ ﯾﻪ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻫﺴﺖ …
ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ : 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﯼ … ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ
ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ … ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ….:

ﺩﺧﺘﺮ : ﻋﺸﻘﻢ ﺷﺮﻁ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﻨیﻢ؟؟؟
ﭘﺴﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ … ﺑﮑﻨیﻢ …
ﺩﺧﺘﺮ : ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﯽ …
ﭘﺴﺮ : ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ …
ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﯽ ﺑیﻨیﻢ …..
24 ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﺸﻘﺶ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﺧیﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻤیﺮﻩ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ …
24 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻣیﺮﻩ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ
ﺩﺧﺘﺮ .. ﺩﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﻪ ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ … ﺩﺍﺧﻞ
ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑیﻨﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺒﻞ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸیﺪﻩ
ﻭ ﺭﻭﺵ ﯾﻪ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻫﺴﺖ …
ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ : 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﯼ … ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ
ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ … ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ….:

 

دلنوشته های طولانی و زیبا، دلنوشته های طولانی و زیبا عاشقانه


از دل برود یار چو از دیده برفت…
گفته بودند که از دل برود یار چو از دیده برفت
سالها هست که از دیده ی من رفتی لیک
دلم از مهر تو آکنده هنوز
دفتر عمر مرا
دست ایام ورقها زده است
زیر بار غم عشق
قامتم خم شد و پشتم بشکست
در خیالم اما
… همچنان روز نخست
تویی آن قامت بالنده هنوز
در قمار غم عشق
دل من بردی و با دست تهی
منم آن عاشق بازنده هنوز
آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش
گر که گورم بشکافند عیان می بینند
زیر خاکستر جسمم باقیست
آتشی سرکش و سوزنده هنوز


 ‎گفته بودند که از دل برود یار چو از دیده برفت
سالها هست که از دیده ی من رفتی لیک
دلم از مهر تو آکنده هنوز
دفتر عمر مرا
دست ایام ورقها زده است
زیر بار غم عشق
قامتم خم شد و پشتم بشکست
در خیالم اما
همچنان روز نخست
تویی آن قامت بالنده هنوز
در قمار غم عشق
دل من بردی و با دست تهی
منم آن عاشق بازنده هنوز
آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش
گر که گورم بشکافند عیان می بینند
زیر خاکستر جسمم باقیست
آتشی سرکش و سوزنده هنوز

 

دلنوشته های طولانی و زیبا، دلنوشته های طولانی و زیبا عاشقانه

 

به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری
و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی
چون زمانی که از دستش بدی
مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی
اون دیگر صدایت را نخواهد شنید!!

 

دلنوشته های طولانی و زیبا رویایی

 

یعنی میشود روزی برسد …
که بیای ، مرا در "آغوش" بگیری ، بخواهم از تو گله کنم . تو بگویی : هیسسسس ! همه ی "کــابــُـــوســ ــها" تــَــمام شد … !


هی لعنتی با تو ام….
فرق جمله ای که منتظرشنیدنش بودم باجمله ای که گفتی،فقط یک نقطه بود …

هی لعنتی …

کاش اون نقطه رو بالامیگذاشتی نه پایین …

کاش میگفتی نرو …

ولی افسوس که گفتی برو .


طعم ِ لـ بــــ هـ ا ی ''تـو'' 
دلم مشروب میخواهد …

بعد از آن سیگار

بعد طعم ِ لـ بــــ هـ ا ی ''تـو''

وبعد از آن تکرار و تکرار و تکرار ِ طعم ِ لـ بـــ هـ ا ی ''تـو''

که حتی بیشتر از مشروب مستُ گیجم میکند …

 

دلنوشته های طولانی و زیبا، دلنوشته های طولانی و زیبا عاشقانه


بی انصاف….
ایــــــن روزها . . .
 هـــــــر نفـــس ،
 درد اســـت که میکشـــم !!!
 در نبــــــــودت "
 ای کــاش یا بـــــــــــودی ،
 یـــــا اصـــلا نبودی !!!
 ایـــــن که هســـتی
 و کنــــارم نیســــتی . . .
 دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد "
 بفــــــهم بی انصــــــاف !!!


غیرت…
غیـــرت مــــــردانه ات کـــــجاست ؟
 زمانـــی کـــه معشــــوقه ات از تـــــجاوز تنــهایی رنــــج می کشیـــد،
 بـــه جـــای درکـــش
 ترکـــش کــــردى …


ىىآ…
همیشه
 حرف از رفتن هاســــــــــت
 کاش کسی
 با آمدنش غافلگیرمان کنــــــــــــــد !!!


من…
من نه منم

از حق نگذریم 
 سال ها قبل 
 من یک آدم معمولی بد بودم 
 همانقدر بد که گاهی هر آدمی می شود. 
 سال های نبودنت
 مرا حسود و بیرحم کرد 
 عشق تو 
 به من بدجنسی را فهماند 
 و سختی هایی را نشانم داد
 که آدم را سنگ می کند
 قبول داری
 همه ی جنایتکاران 
 روزی عاشق بوده اند!؟

 

دلنوشته های طولانی و زیبا، دلنوشته های طولانی و زیبا عاشقانه


من…
مـن یه روزی دخــــتری بودم که از تـــه دل مــی خـــندیدم !
مـن یه روز آروم تــــرین اعــــصاب دُنیـــا رو داشــــتم !
اکــــنون بـی آنکـــــه شاد بـــاشــم نـــفس مــی کشــم …
بــی آنکــــه شاد باشــــم زیــــر باران راه مـــی روم …
بـی آنکـــــه شاد باشــــم زنــدگــی مــی کـــــنم …
… دیگـــــران از کـــنارم عبــــور مـــی کـننـــد ،
ســــرد و سنگـــــین !
بـی آنکــــه نامــــم را به خاطـــر بیاورنــد …
جــوری عبـــــور می کننــد ؛ که انگـار مـن نیســـــتم….
حـــــرفــی نیــــست ؛ فقـــط خســـتـه ام …
مـن دخــــــتری هـــستم که با تمـــــام تـــوان
با ســـرنوشـــت مــی جنگـــــد …
و چـه جــنـگ نابـــــرابری !!

مـن خـــــستـه ام ولــی مــَغــلوب نخــواهــــم شــــد !!

 

زیباترین دلنوشته های طولانی و زیبا 

 

حرف های زیادی بلد نیستم

من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت که حرف هایم را دزدید

از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکر کنی

عشقم….

 

سرم که به شانه ات برسد تمام است

همه ی دردها.همه ی اشک ها…

آسمان رنگش را مدیون  چشمان توست

من…این ارامش را مدیون تو هستم

اسمان برایم سقف نمیشود؟؟!

نشود!!!

زمین زیر پایم استوار نیست؟؟!

نباشد!!!

این ها به چه کارم می ایند؟!

سرم که روی شانه ات باشد هیچ چیز نمیخواهم

نه از زمین نه از زمان

شانه ات بس است!

 

متن های طولانی فلسفی، متن فلسفی

 

آغوشت را با تمام دنیا معامله نمیکنم

همین که گرما بخش وجودم هستی دنیایی ثروت است

عاشقانه میپرستمت تا نفس در آغوشت میکشم زنده ام

 

چیزی در کلامم نیست

جز دوستت دارم هایی که واژه نیستند

مثل دم در پی بازدم حیاتم را رقم می زنند

 

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم

غصه معنایی نداره تا تو میخندی برایم

پیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام را

عشق مدیون تو هستم لحظه ی خوشبختی ام را

 

با یک حس قشنگ می گویم

همه آرامش من از محبت توست .

مهربانم نثارت می کنم یک قلب پر

از عطر دوست داشتن!

با تمام وجودم می گویم :

” دوستت دارم عزیزم “

 

لذت دنیا
داشتن کسی است
که دوست داشتنش
حواسی برای آدم نمی گذارد . .

 

دلنوشته های طولانی و زیبا

4.2/5 - (10 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: https://rzgr.ir/CU6X
ممکن است شما دوست داشته باشید
1 نظر
  1. الیناز می گوید

    هنوز نخاندم اسکرین گرفتم بعدن میخانم فعلا هیچ نظری ندارم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.